Ηνωμένα Έθνη: Υιοθέτηση της Πολιτικής Διακήρυξης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 24-25 Σεπτεμβρίου 2019

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο συνεκλήθη μεταξύ 24-25 Σεπτεμβρίου 2019 υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενέκρινε μια πολιτική διακήρυξη, ξεκινώντας μια «φιλόδοξη και επιταχυνόμενη» νέα δεκαετία δράσης για την υλοποίηση κρίσιμων αναπτυξιακών στόχων.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, αρχηγοί κρατών, υπουργοί, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι κυβερνήσεων, επανεπιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους για: (α) τερματισμό της φτώχειας και της πείνας, (β) καταπολέμηση των ανισοτήτων και (γ) οικοδόμηση ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, όπως ορίζεται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπογραμμίζοντας ότι η φτώχεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση, δεσμεύθηκαν εκ νέου για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσω συγκεκριμένων βημάτων.

Μεταξύ άλλων, οι ηγέτες ανέδειξαν την κλιματική αλλαγή ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και τόνισαν ότι ο μετριασμός των επιπτώσεών της και η προσαρμογή αποτελούν άμεσες και επείγουσες προτεραιότητες. Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, αναγνώρισαν τις απειλές του βίαιου εξτρεμισμού, της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, των ανθρωπιστικών κρίσεων και των αναγκαστικών εκτοπίσεων, ενώ επέστησαν την προσοχή και σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν χώρες σε ειδικές καταστάσεις. Τα κράτη δεσμεύτηκαν επίσης να επικεντρωθούν στους φτωχότερους και πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, να κινητοποιήσουν επαρκή και σωστά κατευθυνόμενη χρηματοδότηση, να αυξήσουν το «επίπεδο φιλοδοξίας» στις εθνικές πολιτικές και να οικοδομήσουν ισχυρότερες πολυμερείς εταιρικές σχέσεις.

Αναλυτικά, οι δέκα δεσμεύσεις της δήλωσης είναι: (α) ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, (β) κινητοποίηση επαρκούς και καλά κατευθυνόμενης χρηματοδότησης, (γ) ενίσχυση της εθνικής υλοποίησης, (δ) ενίσχυση των θεσμών για πιο ολοκληρωμένες λύσεις, (ε) ενίσχυση τοπικών δράσεων για επιτάχυνση της υλοποίησης, (στ) μείωση του κινδύνου καταστροφών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας, (ζ) αντιμετώπιση προκλήσεων μέσω της διεθνούς συνεργασίας και ενίσχυσης της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, (η) αξιοποίηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με μεγαλύτερη εστίαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό για βιώσιμη ανάπτυξη (θ) επένδυση σε δεδομένα και στατιστικές για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, (ι) ενίσχυση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου.

Το Φόρουμ υιοθέτησε, χωρίς ψηφοφορία, ένα ψήφισμα με τίτλο «Πολιτική διακήρυξη του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο συνεκλήθη υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης» (έγγραφο A/HLPF/2019/L.1), στο οποίο επισυνάφθηκε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και πρόκειται να διαβιβασθεί στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Πληροφορίες: https://undocs.org/en/A/HLPF/2019/l.1

Scroll to Top