Ημερίδα Ενημέρωσης των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 6 Μαΐου 2022

Κατόπιν αιτήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Ζ3 Διεύθυνση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, οργάνωσε την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ενημερωτική ημερίδα για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Την ημερίδα παρακολούθησαν άνω των 50 φοιτητών και ο Καθηγητής Δρ. Σωτήρης Πετρόπουλος. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Ζ3 Διεύθυνσης για τη διμερή και πολυμερή αναπτυξιακή συνεργασία της Ελλάδας, τις κατευθύνσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας μας, την Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΟΣΑ, τη στατιστική καταγραφή της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και το πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φοιτητές εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για την αναπτυξιακή συνεργασία της Ελλάδας και ακολούθησε εκτενής συζήτηση.

Scroll to Top