Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps – ESC)

Η Κομισιόν εγκαινίασε τον Ιανουάριο του 2017 το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (European Solidarity Corps – ESC), ένα σώμα εθελοντών της ΕΕ, για νέους ηλικίας 18-30 ετών. Η ιδέα περί συστάσεως ESC ανακοινώθηκε στην ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ στις 24 Σεπτεμβρίου 2016. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της πρωτοβουλίας είχε ο Επίτροπος κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

Στόχο αποτελεί η στελέχωση του ESC μέχρι το 2020 με 100.000 νέους της Ευρώπης. Το ESC θα εξυπηρετεί ανάγκες ευπαθών ομάδων και δημόσιων, εθνικών και τοπικών δομών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (π.χ. παροχή φαγητού σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθαρισμός δασών και παραλιών, υποστήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές, παροχή βοήθειας για ένταξη προσφύγων, κατασκευή καταλυμάτων, εκπαίδευση, υγεία κ.ά.) μέσω είτε της εθελοντικής εργασίας είτε με τη μορφή πρακτικής άσκησης ή μαθητείας των συμμετεχόντων για περίοδο από 2 έως 12 μήνες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προσυπογράφοντας τον Καταστατικό Χάρτη που ορίζει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της δράσης. Ο Καταστατικός Χάρτης προβλέπει την παροχή ασφαλούς διαβίωσης και συνθηκών εργασίας από τους οργανισμούς προς τους συμμετέχοντες νέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για διάφορα προγράμματα, προκειμένου οι οργανισμοί να ζητήσουν ενίσχυση για συγκεκριμένα προγράμματα, σύμφωνα με τις αρχές και την αποστολή του ESC. Μετά την έγκριση των έργων τους, οι οργανισμοί θα αποκτούν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του ESC με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων νέων, ούτως ώστε να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι.

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του ESC, η χρηματοδότηση θα προέρχεται από τα κατωτέρω προγράμματα: (α) Erasmus+, (β) Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (Employment and Social Innovation programme), (γ) Πρόγραμμα LIFE, (δ) Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens), (ε) Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund/AMIF), (στ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ (European Regional Development Fund/ERDF), (ζ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (European Agricultural Fund for Rural Development/EAFRD) και (η) πρόγραμμα για Υγεία. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει έως το 2020 (για το επαγγελματικό σκέλος θα εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από την «Πρωτοβουλία για Απασχόληση Νέων»/Youth Employment Initiative).

Το ESC θα περιλαμβάνει δύο σκέλη: το εθελοντικό και το επαγγελματικό. Μια τοποθέτηση θα διαρκεί από 2 έως 12 μήνες. Οι επωφελούμενοι θα λαμβάνουν πιστοποιητικά τοποθέτησης. Ως προς το εθελοντικό σκέλος, η αρχική εφαρμογή του ESC θα βασισθεί στο υφιστάμενο δίκτυο εθνικών φορέων του προγράμματος Erasmus+, καθώς και σε άλλα προγράμματα. Για τους συμμετέχοντες εθελοντές, η ΕΕ θα χρηματοδοτεί κατά κανόνα: διαμονή, σίτιση, μετακινήσεις, ασφάλιση και ένα μικρό χρηματικό ποσό (pocket money). To επαγγελματικό σκέλος θα παρέχει στους εγγεγραμμένους στο ESC την ευκαιρία για εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης (job, traineeship, internship, apprenticeship) και θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία της ΕΕ, καθώς και από άλλα προγράμματα. Προβλέπεται σύμβαση εργασίας, βάσει νομοθετικού πλαισίου της χώρας τοποθέτησης. Σε όσους νέους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η ΕΕ θα χορηγεί βοήθημα για βασικά έξοδα διαβίωσης (subsistence allowance). Όσοι νέοι τοποθετούνται σε θέση εργασίας θα ασφαλίζονται από τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Νέοι πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ, ηλικίας από 17 έως 30 ετών, μπορούν ήδη να εγγραφούν στην ιστοσελίδα: https://europa.eu/youth/solidarity_en. Η πραγματική τοποθέτηση ενός νέου στο ESC μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 18 ετών. Το εργαλείο εγγραφής του ESC μπορεί να αναζητηθεί μέσω διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης. Οι νέοι δύνανται να εγγραφούν παρέχοντας βασικές προσωπικές πληροφορίες, συμφώνως με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Το εργαλείο εγγραφής θα είναι διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και είναι συμβατό με συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εγγραφή στο ESC προϋποθέτει δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μέσω ήδη υπάρχοντος λογαριασμού, π.χ. σε Facebook, Twitter κ.λπ.. Κατά την εγγραφή, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια/ες χώρα/ες θα ήθελαν να, εάν επιθυμούν να συμμετέχουν σε εθελοντική εργασία ή/και να εργασθούν, το είδος της δραστηριότητας που τους ενδιαφέρει καθώς και γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν να προσφέρουν στο ESC.

Επισυνάπτεται η συναφής Ανακοίνωση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικοί ιστότοποι:

https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_en.htm

http://www.ant1iwo.com/news/kosmos/article/256854/i-komision-egainiase-simera-to-soma-ethelodon-allilegguis-tis-ee/

Scroll to Top