Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση 2019 για την Εφαρμογή των Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χρηματοδότηση Εξωτερικών Δράσεων το 2018

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις δαπάνες για τη διεθνή ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, την εξωτερική πολιτική και τη διεύρυνση το 2018, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, αλλά και ως πάροχος αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, συνέβαλε στη βελτίωση εκατομμυρίων ζωών σε περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου. Το 2018, η ΕΕ παρείχε συνολικά 74,4 δισεκατομμύρια Ευρώ σε Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχειρίζεται τα 13,2 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα της βοήθειας, την οποία παρείχε ο υπόλοιπος κόσμος μαζί, η ΕΕ δηλαδή παρέχει πάνω από το ήμισυ της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας παγκοσμίως.

Μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο παρατεταμένων συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, στρατηγικών διαφωνιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, κλιματικής αλλαγής, αλλά και ψηφιακού μετασχηματισμού, η ΕΕ στήριξε πολυμερείς λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2018, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα και εργαλεία πολιτικής που είχε στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών και εμπορικών μέτρων, καθώς και μέτρων ασφάλειας, ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να επιτύχει ένα πιο ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία μέλλον. Η ειρήνη και η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων και η στήριξη των γυναικών αποτελούν κεντρικό στοιχείο όλων των πολιτικών της ΕΕ.

Η Ετήσια Έκθεση του 2019, η οποία καλύπτει τις δράσεις του 2018, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τήρησε τη δέσμευσή της για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας παγκοσμίως και προσπάθησε να βρει νέους τρόπους για να καταστήσει την εξωτερική της δράση περισσότερο αποτελεσματική. Η Έκθεση παρουσιάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και οι εταίροι της συνεργάστηκαν για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο συμπληρωματικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (Staff Working Document) παρέχονται πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ πραγματοποίησε τις δεσμεύσεις της και υλοποίησε τα γεωγραφικά και θεματικά της προγράμματα (Μέρος Ι), καθώς και στοιχεία για τα αποτελέσματα και οικονομικά παραρτήματα (Μέρος II).
Πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-swd-web.pdf

Scroll to Top