Έκδοση ΟΟΣΑ “States of Fragility 2016”

Τα τελευταία 15 χρόνια σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού πλήττεται από φαινόμενα βίας, αύξησης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού καθώς και αύξηση των δαπανών για την καταπολέμηση της βίας. Στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν στη βία και των συνθηκών αστάθειας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η έρευνα παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στο θέμα της βίας και διαπιστώνει, συμπερασματικά, ότι οι προσπάθειες για ανάπτυξη, ειρήνη και ασφάλεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν αρκούν, αλλά απαιτούνται ακόμη περισσότεροι πόροι, θέτοντας τη νεολαία στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών.

Σχετικός ιστότοπος:
http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-2016-9789264267213-en.htm

Scroll to Top