4η Επιθεώρηση (Peer Review) της χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ

Η χώρα μας, η οποία αποτελεί μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας ( Development Assistance Committee / DAC ) του ΟΟΣΑ από το 1999, πρόκειται να υποβληθεί σε Επιθεώρηση ( Peer Review ) από κλιμάκιο αξιολογητών της DAC το 2018. Σημειώνεται ότι η 4η Επιθεώρηση λαμβάνει χώρα 7 έτη μετά την τελευταία Επιθεώρηση, το 2011.

Οι Επιθεωρήσεις (Peer Reviews) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας ( DAC)/ΟΟΣΑ στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των συστημάτων αναπτυξιακής συνεργασίας των μελών της.

Το χρονοδιάγραμμα 4ης Επιθεώρησης (Peer Review), θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Απριλίου – Νοεμβρίου 2018 και έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

• 15 Απριλίου 2018:

Υποβολή Υπομνήματος (Memorandum) από την Ελλάδα στην DAC,

• 11-15 Ιουνίου 2018:

Επίσκεψη του κλιμακίου αξιολογητών στην Αθήνα, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με το σύνολο των Διευθύνσεων της ΥΔΑΣ και την ιεραρχία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, Βουλή των Ελλήνων, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ.,

• 28 Νοεμβρίου 2018:

Συνεδρίαση Επιθεώρησης στο Παρίσι (έδρα της DAC), της οποίας θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος της DAC/ΟΟΣΑ.

Η συνολική διαδικασία της Επιθεώρησης, πρόκειται να εστιάσει, μεταξύ άλλων, στις κατωτέρω κύριες θεματικές:

(i) αναπτυξιακή βοήθεια (ως προς την εκπλήρωση διεθνών και εθνικών δεσμεύσεων της χώρας μας σχετικώς με το ύψος και κατανομή της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ),

(ii) καταλληλότητα οργανωτικής δομής, συστημάτων διοίκησης και δεξιοτήτων,

(iii) τρόποι και μηχανισμοί παροχής βοήθειας και ενδεχόμενη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων από την χώρα μας (συμφώνως και με τις αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας) και

(iv) ανθρωπιστική βοήθεια (προσπάθειες της χώρας μας για ανακούφιση πληγέντων από καταστροφές, διάσωση ζωών κ.ά.).

Scroll to Top