Έκδοση ΟΟΣΑ: Προφίλ της Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2019

Τάσεις στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση

Τα Προφίλ της Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΟΣΑ συγκεντρώνουν και αναλύουν στατιστικά στοιχεία και τάσεις, σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια ως προς τη γεωγραφική και τομεακή κατανομή, τη διάθεση κονδυλίων σε πολυμερείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την εστίαση σε διατομεακές προτεραιότητες, όπως η ισότητα των φύλων και η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα προφίλ καλύπτουν τους επίσημους και τους φιλανθρωπικούς δωρητές, την Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΚΑΒ) και την αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Οι δωρητές περιλαμβάνουν μέλη του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC), καθώς και άλλες χώρες και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας δημοσιεύονται ετησίως και αποτελούν τον πυλώνα της ετήσιας Έκθεσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΟΣΑ.

Οι συνολικές καθαρές εκροές ΚΑΒ των μελών της DAC μειώθηκαν κατά το 2017 (147,2 δισ. δολ. ΗΠΑ) και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μείωση και για το 2018 (143,2 δισ. δολ. ΗΠΑ), σε σχέση με το 2016 (147,6 δισ. δολ. ΗΠΑ).

Η ΚΑΒ το 2018, αυξήθηκε σε 17 μέλη της DAC, αλλά μειώθηκε σε 12. Από τους 17 δωρητές εκτός DAC, οι οποίοι παρέχουν στοιχεία στον ΟΟΣΑ, 16 έχουν αυξήσει τα επίπεδα της ΚΑΒ σε σχέση με το 2014 και αντιπροσωπεύουν τώρα το 10% της συνολικής ΚΑΒ που καταγράφεται στον ΟΟΣΑ. Τα 26 ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα που συνεργάζονται με τον ΟΟΣΑ παρείχαν 6,1 δισ. δολ. ΗΠΑ για ανάπτυξη το 2017.

Τα μισά μέλη της DAC εκσυγχρόνισαν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους για την αναπτυξιακή συνεργασία από το 2017. Οι νέες πολιτικές και στρατηγικές προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το προγραμματισμένο ποσοστό διμερούς ΚΑΒ, σε εθνικό επίπεδο, έχει μειωθεί. Τα μέλη της DAC χρηματοδοτούν όλο και περισσότερο πολυμερείς και παγκόσμιους οργανισμούς για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και προτιμούν επίσης τη χρήση πολυμερών διαύλων για την άμεση στήριξη προγραμμάτων ανά χώρα.

Το 2018, η ΚΑΒ ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το 2017, για 12 μέλη της DAC. Οι περισσότερες από αυτές τις διακυμάνσεις οφείλονται στις δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας. Στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, η μείωση της ΚΑΒ αντικατοπτρίζει περικοπές στη χρηματοδότησή του πολυμερούς συστήματος. Κατά το 2017 και 2018, μόνο 7 χώρες εκπλήρωσαν τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για παροχή ΚΑΒ, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ).

Το ποσοστό της ΚΑΒ που χορηγήθηκε από μέλη της DAC με μη επιδοτούμενη μορφή (non-grant form), αυξήθηκε, κατά την τελευταία δεκαετία, από 11% της ακαθάριστης διμερούς KΑΒ το 2008 σε 18% το 2017. Το 2017, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Κορέα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρείχαν περισσότερο από το 20% της ακαθάριστης διμερούς ΚΑΒ σε μη επιδοτούμενη μορφή.

Η ΚΑΒ παραμένει σημαντική πηγή χρηματοδότησης για «ευάλωτες» περιοχές. Το 2017, οι περιοχές αυτές έλαβαν το 68% της προβλεπόμενης ΚΑΒ, ήτοι 74,3 δισ. δολ. ΗΠΑ (το μεγαλύτερο ποσοστό τα τελευταία 6 χρόνια). Κατά τη διάρκεια των ετών 2016-17, η ΚΑΒ από τις χώρες της DAC αυξήθηκε κατά 8%, η ΚΑΒ από δωρητές εκτός DAC μειώθηκε κατά 3% και η KΑΒ μέσω πολυμερών διαύλων αυξήθηκε κατά 11,5%.

Η συνολική ανθρωπιστική βοήθεια αυξήθηκε κατά 144% μεταξύ του 2010 και του 2017, καθώς αυξήθηκαν και οι παγκόσμιες ανθρωπιστικές ανάγκες, παρά τη μικρή πτώση κατά 8% που σημειώθηκε μεταξύ 2017 και 2018. Γεωγραφικά, η Συρία ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης βοήθειας το 2017 (10,4 δισ. δολ. ΗΠΑ ή 14% της συνολικής βοήθειας προς ευάλωτες περιοχές), ακολουθούμενη από την Αιθιοπία (6% ή 4,1 δισ. δολ. ΗΠΑ) και το Αφγανιστάν (5% ή 3,8 δισ. δολ. ΗΠΑ).

Το 2017, το ένα τρίτο της διμερούς ΚΑΒ των μελών της DAC (40,1 δισ. δολ. ΗΠΑ) αφορούσε το περιβάλλον και το ένα τέταρτο (30,7 δισ. δολ. ΗΠΑ) επικεντρώθηκε στην κλιματική αλλαγή. Για το 2017, οι χώρες μεταξύ των μελών της DAC, με τις κορυφαίες επιδόσεις ως προς το ποσοστό της ΚΑΒ που στηρίζει το περιβάλλον ήταν η Ισλανδία (72%), η Γαλλία (62%), η Ιαπωνία (52%) και η Γερμανία (47%).

Το 2017, το 39% της συνδυασμένης διμερούς ΚΑΒ των μελών της DAC, συνολικά 46,4 δισ. δολ. ΗΠΑ, αφορούσαν την ισότητα των φύλων ως κύριο ή σημαντικότερο στόχο τους. Για το 2017, οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις, όσον αφορά το ποσοστό της ΚΑΒ για την ισότητα των φύλων ήταν ο Καναδάς (87%), η Ιρλανδία (87%), η Σουηδία (87%) και η Ισλανδία (79%).

Επίσημοι δωρητές αναπτυξιακής συνεργασίας

Αυστραλία: Η αναπτυξιακή της βοήθεια επικεντρώνεται στις γειτονικές χώρες ήτοι στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού. Άνω του 60% της διμερούς ΚΑΒ επικεντρώνεται γεωγραφικά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Το 2018, η Αυστραλία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 3,1 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,23% του ΑΕΕ της.

Αυστρία: Το τριετές της πρόγραμμα ορίζει 11 χώρες προτεραιότητας, προερχόμενες από τρεις κατηγορίες: α) Νοτιοανατολική Ευρώπη και Νότιο Καύκασο, β) ευάλωτα κράτη και κράτη σε κρίση και γ) Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες. Το 2018, η Αυστρία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 1,18 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,26% του ΑΕΕ της.

Αζερμπαϊτζάν: Το Αζερμπαϊτζάν είναι ένας αναδυόμενος δωρητής αναπτυξιακής συνεργασίας, αν και εξακολουθεί να λαμβάνει ΚΑΒ. Από το 2011, σχεδόν 90 χώρες επωφελήθηκαν από την Αζερική βοήθεια. Το 2017, το Αζερμπαϊτζάν παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 19 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,05% του ΑΕΕ του.

Βέλγιο: Η αναπτυξιακή πολιτική του Βελγίου δίνει προτεραιότητα στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες και στα ευάλωτα κράτη. Επιπλέον, άλλες προτεραιότητες πολιτικής δίνουν έμφαση: στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην κλιματική αλλαγή, στην ψηφιακή ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2018, το Βέλγιο παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 2,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,43% του ΑΕΕ του.

Γαλλία: Η Γαλλία διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διεθνή σταθερότητα, μέσω του ρόλου της στη διατήρηση της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην περιοχή Σαχέλ. Προτεραιότητα της Γαλλίας είναι το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας τη συμφωνία των Παρισίων και δεσμευόμενη να διαθέσει 5 δισ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Το 2018, η Γαλλία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 12,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,43% του ΑΕΕ της.

Γερμανία: Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που έθεσαν ως προτεραιότητα τους στην αναπτυξιακή τους συνεργασία την κλιματική αλλαγή και αυτό το επιδιώκει, κυρίως, μέσω της στήριξης της ασφάλισης έναντι κλιματικών κινδύνων και της καθαρής ενέργειας. Επιπλέον, η Γερμανία συνεργάζεται στενά με τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα παγκόσμια δημόσια αγαθά. Το 2018, η Γερμανία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 25 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,61% του ΑΕΕ της.

Δανία: Η Δανία είναι ισχυρός υποστηρικτής του πολυμερούς συστήματος, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές συνεργασίες και συνδυάζοντας, όλο και περισσότερο, τα δημόσια οικονομικά με τα συνταξιοδοτικά ταμεία για να επενδύσει στην υλοποίηση των ΣΒΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις αναδυόμενες αγορές. Το 2018, η Δανία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 2,58 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,72% του ΑΕΕ της.

Δημοκρατία της Κορέας: Η στρατηγική της Δημοκρατίας της Κορέας για την περίοδο 2016-20 περιλαμβάνει μια ενημερωμένη λίστα χωρών-εταίρων και χωρών στόχων ΚΑΒ και συμβάλλει στον εντοπισμό των προτεραιοτήτων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπειριών για την ανάπτυξη, την οικοδόμηση της οικονομίας και τις κοινωνικές υποδομές. Το 2018, η Δημοκρατία της Κορέας παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 2,35 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,15% του ΑΕΕ της.

Ελβετία: Η Ελβετία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην πολυμερή συνεργασία, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό διεθνών κανόνων, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, το νερό, τη μετανάστευση, την υγεία και τον χρηματοπιστωτικό και εμπορικό τομέα. Το 2018, η Ελβετία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 3,1 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,44% του ΑΕΕ της.

Ελλάδα: Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 επηρέασε σημαντικά την ελληνική οικονομία, καθιστώντας απαραίτητη την οικονομική της βοήθεια από τις χώρες της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι περικοπές στις δαπάνες του δημόσιου τομέα επηρέασαν σημαντικά την αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας. Ενώ η Ελλάδα εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της προς τους πολυμερείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η διμερής ΚΑΒ περιορίσθηκε στις δαπάνες για υποτροφίες. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, οι ελληνικές δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας αυξήθηκαν από περίπου 16-17 εκ. δολ. ΗΠΑ ετησίως κατά την περίοδο 2012-14 σε 150 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2016, αντιπροσωπεύοντας το 40% της συνολικής και το 92% της διμερούς ΚΑΒ. Το 2018, η χώρα μας παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 282 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,13% του ΑΕΕ της.

Εσθονία: Κύριος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της Εσθονίας είναι να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην επίτευξη των ΣΒΑ. Το 2018, η Εσθονία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 48,6 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,16% του ΑΕΕ της.

Ευρωπαϊκή Ένωση (θεσμικά όργανα): Το 2017, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενέκριναν τη Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, η οποία παρέχει ένα κοινό στρατηγικό όραμα με έμφαση στη μείωση της φτώχειας και στη συμβολή στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συνολικά, μαζί με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή βοήθειας παγκοσμίως. Το 2018, τα όργανα της ΕΕ παρείχαν συνολική ΚΑΒ ύψους 16,4 δισ. δολ. ΗΠΑ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τα ΗΑΕ έχουν καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές παγκοσμίως, έχοντας στο επίκεντρο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους. Το 2018, τα ΗΑΕ παρείχαν συνολική ΚΑΒ ύψους 3,9 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,95% του ΑΕΕ τους.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Ως η μεγαλύτερη δωρήτρια χώρα διμερούς βοήθειας, η ΚΑΒ των ΗΠΑ καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Οι ΗΠΑ δημιούργησαν πρόσφατα «οδικούς χάρτες» για τις χώρες εταίρους, οι οποίοι βασίζονται σε 17 παραμέτρους. Το 2018, οι ΗΠΑ παρείχαν συνολική ΚΑΒ ύψους 34,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,17% του ΑΕΕ τους.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας του Ηνωμένου Βασιλείου, του 2015, προβλέπει την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων (από τις αιτίες της μαζικής μετανάστευσης και των ασθενειών έως την απειλή της τρομοκρατίας και της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής) πέρα από την εστίαση στη μείωση της φτώχειας. Το 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε 19,4 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,7% του ΑΕΕ του.

Ιαπωνία: Η Ιαπωνία επιδιώκει να συμβάλει στην ειρήνη και την ευημερία, να προωθήσει την ανθρώπινη ασφάλεια και να στηρίξει την αυτοδύναμη ανάπτυξη βασιζόμενη στην εμπειρία της. Η βοήθεια που παρέχει υποστηρίζει την προώθηση παγκόσμιων αξιών όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, προκειμένου να υλοποιηθεί μια ειρηνική, σταθερή και ασφαλής κοινωνία. Το 2018, η Ιαπωνία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 14,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,28% του ΑΕΕ της.

Ιρλανδία: Οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της Ιρλανδίας είναι η ισότητα των φύλων, η ανθρωπιστική βοήθεια, η κλιματική αλλαγή και η διακυβέρνηση. Η βοήθεια της Ιρλανδίας επικεντρώνεται στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες. Το 2018, η Ιρλανδία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 928 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,31% του ΑΕΕ της.

Ισλανδία: Η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ισλανδίας. Οι προσπάθειές της επικεντρώνονται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες της Αφρικής. Το 2018, η Ισλανδία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 81 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,31% του ΑΕΕ της.

Ισπανία: Η Ισπανία έχει καθορίσει 7 τομείς προτεραιότητες, συνδεόμενες με τους ΣΒΑ: α) μηδενική πείνα, β) καλή υγεία και ευεξία, γ) ποιοτική εκπαίδευση, δ) ισότητα των φύλων, ε) καθαρό νερό και αποχέτευση, στ) ανάπτυξη και ζ) ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Το 2018, η Ισπανία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 2,87 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,20% του ΑΕΕ της.

Ισραήλ: Ο απώτερος στόχος του Ισραήλ είναι να αυξήσει τη διεθνή αναπτυξιακή του δραστηριότητα και ίσως στο άμεσο μέλλον να δημιουργήσει ένα ίδρυμα αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Το 2018, το Ισραήλ παρείχε συνολική ΚΑΒ 434,3 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,12% του ΑΕΕ του.

Ιταλία: Οι κύριοι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ιταλίας είναι η εξάλειψη της φτώχειας, η μείωση των ανισοτήτων και η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και η πρόληψη των συγκρούσεων και η οικοδόμηση της ειρήνης. Το ήμισυ περίπου της ΚΑΒ της Ιταλίας κατευθύνεται σε πολυμερείς οργανισμούς, ενώ η διμερής ΚΑΒ επικεντρώνεται κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Το 2018, η Ιταλία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 5,01 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,24% του ΑΕΕ της.

Καζακστάν: Το 2017, το Καζακστάν παρείχε συνολική ΚΑΒ 35 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,02% του ΑΕΕ του.

Καναδάς: Η αναπτυξιακή συνεργασία του Καναδά καθοδηγείται από την Πολιτική Διεθνούς Φεμινιστικής Βοήθειας, η οποία στοχεύει στη μείωση της φτώχειας και στην οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού, ευημερούντος και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου, σε συμφωνία με την Καναδική εξωτερική πολιτική. Το 2018, ο Καναδάς παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 4,65 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,28% του ΑΕΕ του.

Κουβέιτ: Το Ταμείο του Κουβέιτ για την Αραβική Οικονομική Ανάπτυξη στοχεύει σε έργα σε διάφορους τομείς, κυρίως τη γεωργία, την ηλεκτρική ενέργεια, την άρδευση, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, το νερό και το δίκτυο αποχέτευσης, την υγεία και την εκπαίδευση. Το 2017, το Κουβέιτ παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 570 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,41% του ΑΕΕ του.

Κροατία: Η Κροατία απομακρύνεται από παραδοσιακές μορφές βοήθειας σε πιο τεχνικές και άλλες μη οικονομικές μορφές, οι οποίες ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων, καθώς και την αμοιβαία μάθηση. Το 2018, η Κροατία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 54,9 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΕ της.

Λετονία: Στόχος της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της Λετονίας είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες προτεραιότητας (χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ). Το 2018, η Λετονία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 33,8 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,10% του ΑΕΕ της.

Λιθουανία: Οι βασικές αρχές της Λιθουανίας στην αναπτυξιακή συνεργασία είναι: η συνεργασία με τις χώρες εταίρους και η «ιδιοκτησία των προγραμμάτων βοήθειας», η αλληλεγγύη, η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η ευθύνη, ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα, καθώς και η συνοχή των πολιτικών. Το 2018, η Λιθουανία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 58,9 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,11% του ΑΕΕ της.

Λουξεμβούργο: Η στρατηγική του Λουξεμβούργου, επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς: α) πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες, β) κοινωνική και οικονομική ένταξη γυναικών και νέων, γ) βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και δ) διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς. Επικεντρώνεται σε 7 χώρες εταίρους, εκ των οποίων οι 5 βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική. Το 2018, το Λουξεμβούργο παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 473 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί 0,98% του ΑΕΕ του.

Μεξικό: Το Μεξικό συμβάλλει στη συστηματοποίηση των πρακτικών συνεργασίας «Νότου-Νότου» και της τριγωνικής συνεργασίας, καθώς και στην προσαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων αρχών για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το 2017, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία του Μεξικού έφθασε τα 340 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Νέα Ζηλανδία: Οι προτεραιότητες της Νέας Ζηλανδίας καθορίζονται από το διακυβερνητικό και με 20ετή ορίζοντα Πλαίσιο του Ειρηνικού, το οποίο παρέχει μακροπρόθεσμη κατεύθυνση στην περιοχή του Ειρηνικού. Το 2018, η Νέα Ζηλανδία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 556 εκ. δολ. ΗΠΑ , η οποία αντιστοιχεί στο 0,28% του ΑΕΕ της.

Νορβηγία: Η Νορβηγία χορηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό της αναπτυξιακής της βοήθειας μέσω πολυμερών διαύλων. Επιπλέον, προσαρμόζει την ανθρωπιστική της δράση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες των κρίσεων, υποστηριζόμενη από μια σαφή στρατηγική, έναν αυξημένο προϋπολογισμό και σταθερές συνεργασίες. Το 2018, η Νορβηγία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 4,26 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,94% του ΑΕΕ της.

Ολλανδία: Η νέα πολιτική του 2018 μετατοπίζει το επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ολλανδίας στις ασταθείς περιοχές του Σαχέλ, του Κέρατος της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, με σκοπό την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής. Το 2018, η Ολλανδία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 5,6 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,61% του ΑΕΕ της.

Ουγγαρία: Η στρατηγική της Ουγγαρίας για την αναπτυξιακή συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης ανθρώπινων ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας και την προώθηση της διαχείρισης του νερού. Το 2018, η Ουγγαρία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 190 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,14% του ΑΕΕ της.

Πολωνία: Η αναπτυξιακή συνεργασία της Πολωνίας επικεντρώνεται σε ανατολικούς γείτονες (4 από τις 12 χώρες προτεραιότητας). Οι θεματικές προτεραιότητες του προγράμματός της είναι η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η επιχειρηματικότητα και ο ιδιωτικός τομέας, η βιώσιμη γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Το 2018, η Πολωνία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 763 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,14% του ΑΕΕ της.

Πορτογαλία: Η αναπτυξιακή συνεργασία της Πορτογαλίας δεσμεύεται από τον γενικό στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και αναπτύσσει νέες πολιτικές, μέσα και τρόπους εργασίας, σε συμφωνία με την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2018, Πορτογαλία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 390 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,17% του ΑΕΕ της.

Ρουμανία: Από το 2018, η Ρουμανία συμμετέχει στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ. Το 2018, η Ρουμανία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 252 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,11% του ΑΕΕ της.

Σαουδική Αραβία: Η «εξωτερική βοήθεια» της Σαουδικής Αραβίας διέπεται από την εξωτερική της πολιτική και τις αρχές της για βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2017, η Σαουδική Αραβία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 908 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Σλοβακία: Η στρατηγική της Σλοβακίας θέτει έξι τομείς προτεραιότητας με γεωγραφική εστίαση στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ, την Ανατολική Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το 2018, η Σλοβακία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 133 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,13% του ΑΕΕ της.

Σλοβενία: Οι γεωγραφικές προτεραιότητες της Σλοβενίας είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, οι χώρες Ευρωπαϊκής Γειτονίας και οι Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες της υποσαχάριας Αφρική. Το 2018, η Σλοβενία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 83 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,16% του ΑΕΕ της.

Σουηδία: Η Σουηδία έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, σε διεθνές επίπεδο για την ειρήνη και την πρόληψη συγκρούσεων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, καθώς και την ισότητα των φύλων. Το 2018, η Σουηδία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 5,8 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 1,04% του ΑΕΕ της.

Τουρκία: Τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας της Τουρκίας, τα οποία καλύπτουν περιόδους 3 ή 4 ετών, καθορίζουν τους ειδικούς τομείς παρέμβασης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τη χρηματοδοτική κατανομή μεταξύ χωρών και τομέων προτεραιότητας. Το 2018, η Τουρκία παρείχε 8,61 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΕ της.

Τσεχία: Η Τσεχία παρέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της ΚΑΒ της σε πολυμερείς οργανισμούς, κυρίως της ΕΕ. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Καμπότζη, την Αιθιοπία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Ζάμπια. Το 2018, η Τσεχία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 323 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,14% του ΑΕΕ της.

Φινλανδία: Η Φινλανδία επικεντρώνει τη δράση της σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: α) δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών, β) οικονομική ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευημερίας γ) πιο δημοκρατικές και αποτελεσματικές κοινωνίες και δ) επισιτιστική ασφάλεια, πρόσβαση σε καθαρό νερό και ενέργεια, καθώς και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Το 2018, η Φινλανδία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 983 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,36% του ΑΕΕ της.

Χιλή: Το όραμα, οι πολιτικές και η διεθνής στρατηγική της Χιλής αντικατοπτρίζουν τον διττό της ρόλο της ως δικαιούχου και δωρητή βοήθειας. Οι χώρες προτεραιότητας της Χιλής είναι κυρίως στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, καθώς και στην υποσαχάρια Αφρική. Το 2017, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της Χιλής ανήλθε σε 24 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Άλλοι επίσημοι πάροχοι αναπτυξιακής συνεργασίας (μη μέλη του ΟΟΣΑ) που υποβάλλουν στοιχεία στον ΟΟΣΑ

Βουλγαρία: Η Βουλγαρία είναι δωρητής αναπτυξιακής συνεργασίας από τότε που έγινε μέλος της ΕΕ. Τα Δυτικά Βαλκάνια και η περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελούν τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας για την αναπτυξιακή της πολιτική. Το 2018, η Βουλγαρία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 68,5 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,11% του ΑΕΕ της.

Κινεζική Ταϊπέι: Η αναπτυξιακή συνεργασία της Κινεζικής Ταϊπέι καθοδηγείται από την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας και τις παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στο τετραετές εθνικό σχέδιο ανάπτυξης (2017-20). Το 2017, η Κινεζική Ταϊπέι παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 319 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,06% του ΑΕΕ της.

Λιχτενστάιν: Η αναπτυξιακή στρατηγική του Λιχτενστάιν ορίζει την εκπαίδευση και την αγροτική ανάπτυξη ως τους βασικούς τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας. Το 2017, το Λιχτενστάιν παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 24,14 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Μάλτα: Το σχέδιο της Μάλτας περιλαμβάνει τρεις κύριους άξονες: α) συγχρηματοδότηση σχεδίων ΚΑΒ ως μέσο αύξησης του αντικτύπου τους, β) ανάπτυξη ικανοτήτων και υποτροφίες και γ) χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2018, η Μάλτα παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 30,62 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,23% του ΑΕΕ της.

Ρωσική Ομοσπονδία: Η Ρωσία επικεντρώνεται σε προγράμματα διμερούς βοήθειας στους τομείς της υγείας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, καθώς και άλλων τομέων για την επίτευξη των ΣΒΑ. Οι χώρες στις οποίες εστιάζει είναι αυτές της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, αλλά και οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, της Ασίας-Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς και της Λατινικής Αμερικής. Το 2018, η Ρωσία παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 1 δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,06% του ΑΕΕ της.

Ταϊλάνδη: Η αναπτυξιακή συνεργασία της Ταϊλάνδης καθοδηγείται από τη «Φιλοσοφία της οικονομίας της επάρκειας», ένα μοντέλο που ακολούθησε και η Ταϊλάνδη για την ανάπτυξή της και το οποίο στοχεύει στην παροχή ισορροπημένης και σταθερής ανάπτυξης για την επίτευξη των ΣΒΑ. Το 2017, η Ταϊλάνδη παρείχε συνολική ΚΑΒ ύψους 133 εκ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,03% του ΑΕΕ της.

Άλλοι επίσημοι πάροχοι αναπτυξιακής συνεργασίας που δεν υποβάλλουν στοιχεία στον ΟΟΣΑ

Βραζιλία: Η Βραζιλία έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας «Νότου-Νότου» και της τριγωνικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα έχει διευκολύνει την περιφερειακή και διαπεριφερειακή ολοκλήρωση. Επίσης, παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις σε συλλογικές δράσεις και ενισχύει τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2016, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της Βραζιλίας ανήλθε σε 907,7 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Ινδία: Η αναπτυξιακή συνεργασία της Ινδίας δίνει έμφαση στην αμοιβαιότητα και συνδυάζει ένα φάσμα επενδυτικών, εμπορικών και αναπτυξιακών μέσων στη συνεργασία της με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ινδία συμμετέχει σε τριγωνικές συνεργασίες και συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μέλη της DAC. Το 2017, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της Ινδίας έφθασε τα 3 δισ. δολ. ΗΠΑ.

Ινδονησία: Οι τρεις βασικοί τρόποι συνεργασίας της Ινδονησίας είναι η κατάρτιση και τα εργαστήρια, η αποστολή εμπειρογνωμόνων και η διοχέτευση κεφαλαίων μέσω πολυμερών οργανισμών. Η Ινδονησία εκτιμά ότι κατά την περίοδο 2016-18 η χρηματοδότησή της για την αναπτυξιακή συνεργασία ανήλθε σε περίπου 685,88 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Κατάρ: Η στρατηγική του Κατάρ επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάπτυξη και δίνει προτεραιότητα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των υποδομών. Σύμφωνα με το Ταμείο Ανάπτυξης του Κατάρ, το 2018, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία του Κατάρ έφθασε τα 585 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Κίνα: Η αναπτυξιακή συνεργασία της Κίνας βασίζεται στο σεβασμό της κυριαρχίας των ληπτριών, αναπτυξιακής βοήθειας, χωρών, στοχεύει στη μείωση και εξάλειψη της φτώχειας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και του περιβάλλοντος, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην κοινωνική πρόοδο, στη μεταφορά τεχνογνωσίας των ληπτριών χωρών να αναπτύσσονται ανεξάρτητα και στην ανάπτυξη φιλικών και συνεργατικών σχέσεων μαζί τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το 2017, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της Κίνας έφθασε τα 4,8 δισ. δολ. ΗΠΑ.

Κολομβία: Η Κολομβία είναι δικαιούχος ΚΑΒ και ταυτόχρονα συμμετέχει σε συνεργασίες «Νότου-Νότου» και τριγωνικές συνεργασίες. Από το 2012 έως το 2019, η συνεισφορά της Κολομβίας σε συνεργασία «Νότου-Νότου» και τριγωνικές συνεργασίες ανήλθε σε 35 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Κόστα Ρίκα: Η Κόστα Ρίκα έχει διπλό ρόλο στην αναπτυξιακή συνεργασία. Παρέχει αναπτυξιακή συνεργασία μόνο με τη μορφή τεχνικής συνεργασίας μέσω διμερών και περιφερειακών πρωτοβουλιών τριγωνικής συνεργασίας και συνεργασίας «Νότου-Νότου». Το 2018, η διεθνής συνεργασία σε είδος που παρείχε η Κόστα Ρίκα ανήλθε σε 4,5 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Νότια Αφρική: Η Νότια Αφρική δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία με την αφρικανική ήπειρο, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες μέλη της Νοτιοαφρικανικής Κοινότητας Ανάπτυξης (SADC). Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το 2017, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της Νότιας Αφρικής ανήλθε σε 104 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Ιδρύματα

Ίδρυμα Arcus: Καθοδηγούμενο από το όραμα του ιδρυτή του και την δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κινήματα προστασίας, το ίδρυμα Arcus, συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες και άλλους «υποστηρικτές της αλλαγής» για να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μπορούν να ζήσουν άνετα σε έναν κόσμο όπου η κοινωνική δικαιοσύνη, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι πραγματικότητα για όλους. Παράλληλα, υποστηρίζει την περιβαλλοντική ισότητα, με έμφαση στην προστασία των πιθήκων. Το 2017, το ίδρυμα Arcus παρείχε 15,4 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Bernard van Leer: Καθοδηγούμενο από το όραμα ότι όλα τα παιδιά αξίζουν ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή, το ίδρυμα Bernard van Leer, λειτουργεί παγκοσμίως, με σκοπό να εμπνεύσει μεγάλης κλίμακας δράσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των βρεφών, των μικρών παιδιών και των ανθρώπων που τα φροντίζουν. Παρέχει οικονομική στήριξη και εμπειρογνωμοσύνη σε κυβερνητικούς εταίρους, στην κοινωνία των πολιτών και στις επιχειρήσεις, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών για τα μικρά παιδιά και τις οικογένειες. Το 2017, το ίδρυμα Bernard van Leer παρείχε 14,2 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Bill & Melinda Gates: Καθοδηγούμενο από την πεποίθηση ότι κάθε ζωή έχει την ίδια αξία, το ίδρυμα Bill & Melinda Gates, εργάζεται με στόχο να στηρίξει όλους τους ανθρώπους να έχουν υγιή και παραγωγική ζωή. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ίδρυμα εστιάζει στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και προσπαθεί να δώσει ευκαιρίες για να ξεφύγουν από την πείνα και την ακραία φτώχεια. Το 2017, το ίδρυμα Bill & Melinda Gates παρείχε 3,7 δισ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα C&A: Το ίδρυμα C&A ιδρύθηκε με στόχο τον θεμελιώδη μετασχηματισμό της βιομηχανίας ενδυμάτων, σε συνεργασία με ολόκληρη τη βιομηχανία μόδας: από κατασκευαστές, κυβερνήσεις και τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις έως μεγάλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της C&A. Το 2017, το ίδρυμα C&A παρείχε 29,7 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Carnegie Corporation της Νέας Υόρκης: Καθοδηγούμενο από το όραμα του χρηματοδότη του, το ίδρυμα Carnegie Corporation της Νέας Υόρκης, έχει αφιερώσει αδιάκοπη προσπάθεια στη διεθνή ειρήνη και την πρόοδο της εκπαίδευσης και της γνώσης μέσω της στήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αρχικά σε όλες τις ΗΠΑ και αργότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Το 2017, η Carnegie Corporation της Νέας Υόρκης παρείχε 24,2 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Charity Projects Ltd (Comic Relief): Με το όραμα της δημιουργίας ενός δίκαιου κόσμου απαλλαγμένου από τη φτώχεια, το Comic Relief στηρίζει ανθρώπους και κοινότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρηματοδότηση και επένδυση σε επιφανείς οργανισμούς σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ορισμένων βασικών προκλήσεων της εποχής μας. Το 2017, το Comic Relief παρείχε 49,9 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Children’s Investment Fund: Οι συνιδρυτές του Children’s Investment Fund έχουν θέσει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, αναπτύσσοντας δράσεις που έχουν μόνιμο αντίκτυπο. Οι τομείς ενασχόλησης περιλαμβάνουν την μητρική και παιδική υγεία, τη σεξουαλική υγεία των εφήβων, τη διατροφή, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της παιδικής δουλείας και εκμετάλλευσης, καθώς και την υποστήριξη έξυπνων τρόπων επιβράδυνσης και διακοπής της κλιματικής αλλαγής. Το 2017, το ίδρυμα Children’s Investment Fund παρείχε 207,1 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Conrad N. Hilton: Το ίδρυμα Conrad N. Hilton παρέχει κεφάλαια σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αντιμετωπίζουν διακρίσεις στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Το 2017, το ίδρυμα Conrad N. Hilton παρείχε 50,6 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα David και Lucile Packard: Το ίδρυμα David και Lucile Packard επενδύει σε αποτελεσματικούς οργανισμούς, συνεργαζόμενο μαζί τους για να εντοπίσει στρατηγικές λύσεις και τους παρέχει υποστήριξη για να επιτύχουν τους κοινούς στόχους τους. Χρηματοδοτεί δράσεις στο εσωτερικό και σε όλο τον κόσμο σε τομείς όπως: βελτίωση της ζωής των παιδιών, δυνατότητα δημιουργικής ανάπτυξης της επιστήμης, προώθηση της αναπαραγωγικής υγείας και διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων της Γης. Το 2017, το ίδρυμα David και Lucile Packard παρείχε 118,6 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Ford: Το ίδρυμα Ford δραστηριοποιείται τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται αφορούν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε όλες τις μορφές τους και περιλαμβάνουν: δράση πολιτών και Κυβέρνηση, δημιουργικότητα και ελεύθερη έκφραση, φύλο, φυλετική και εθνική δικαιοσύνη, φυσικοί πόροι και κλιματική αλλαγή, καθώς και το μέλλον της εργασίας και των εργαζομένων. Το 2017, το ίδρυμα Ford παρείχε 244,3 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Gatsby: Το έργο του ιδρύματος Gatsby στην Αφρική επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην Ανατολική Αφρική, αναδεικνύοντας τρόπους με τους οποίους μπορούν να μετασχηματιστούν βασικοί τομείς. Το 2017, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Gatsby παρείχε 12,1 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Gordon και Betty Moore: Το ίδρυμα Gordon και Betty Moore επικεντρώνεται σε τοπικά και διεθνή θέματα. Οι αναπτυξιακές επιχορηγήσεις του κατευθύνονται κυρίως μέσω του προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας. Το 2017, το ίδρυμα Gordon και Betty Moore παρείχε 49,6 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Grameen Crédit Agricole: Αποστολή του ιδρύματος Grameen Crédit Agricole είναι η χρηματοδότηση και η στήριξη οργανισμών, επιχειρήσεων και σχεδίων που προωθούν τη χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς και την ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών ανά τον κόσμο. Το 2017, το ίδρυμα Grameen Crédit Agricole παρείχε 37,6 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα H&M: Το ίδρυμα H&M λειτουργεί τόσο σε παγκόσμια κλίμακα, για τη δημιουργία μετασχηματιστικών προγραμμάτων με στόχο τη συστημική αλλαγή, όσο και σε τοπικό επίπεδο με προγράμματα για την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Οι τομείς των προγραμμάτων που απευθύνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, νερό και ισότητα. Επιπλέον, το ίδρυμα παρέχει επίσης βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Το 2017, το ίδρυμα H&M παρείχε 17,7 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα John D. & Catherine T. MacArthur: Το ίδρυμα MacArthur υποστηρίζει δημιουργικούς ανθρώπους, αποτελεσματικούς θεσμούς και δίκτυα επιρροής με στόχο τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, πράσινου και ειρηνικού κόσμου. Το 2017, το ίδρυμα MacArthur παρείχε 79,5 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Επιπλέον, το ίδρυμα ανέλαβε δεσμεύσεις ύψους 239,8 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Ίδρυμα MasterCard: Το ίδρυμα MasterCard συνεργάζεται με φιλόδοξους οργανισμούς για την προώθηση της εκπαίδευσης και της οικονομικής ένταξης με στόχο την ευημερία στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική. Το 2017, το ίδρυμα MasterCard παρείχε 277,8 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα MAVA: Το ίδρυμα MAVA παρέχει υποστήριξη, κυρίως, σε έργα στη λεκάνη της Μεσογείου, την παράκτια Δυτική Αφρική και τις Άλπεις, καθώς και για δραστηριότητες με παγκόσμια διάσταση. Το 2017, το ίδρυμα MAVA παρείχε 70,5 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα MetLife: Το ίδρυμα MetLife επικεντρώνει τους πόρους του στην προώθηση της οικονομικής ένταξης στις ΗΠΑ και διεθνώς. Το Ίδρυμα υποστηρίζει επίσης τις τοπικές κοινότητες και παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια. Το 2017, το ίδρυμα MetLife παρείχε 16,6 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Michael & Susan Dell: Το ίδρυμα Michael & Susan Dell ιδρύθηκε το 1999, εμπνευσμένο από το πάθος τους για παιδιά και από μια κοινή επιθυμία να μεταμορφωθεί η ζωή των παιδιών, τα οποία ζουν σε αστική φτώχεια. Το 2017, το ίδρυμα Michael & Susan Dell παρείχε 31,1 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα Oak: Το ίδρυμα Oak υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών ως πυλώνα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης και προωθεί την καινοτομία και την ηγεσία με όραμα μέσα σε αυτήν. Τα προγράμματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνουν: την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το περιβάλλον, τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, τις γυναίκες, τις μαθησιακές διαφορές με έμφαση σε χώρες Ινδία, Ζιμπάμπουε και Βραζιλία. Το 2017, το ίδρυμα Oak παρείχε 111,2 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Omidyar Network Fund, Inc: Πρόκειται για το μη κερδοσκοπικό σκέλος του Omidyar Network, ενός παγκόσμιου δικτύου καινοτόμων, επιχειρηματιών, τεχνολόγων, επενδυτών, ακτιβιστών και οργανισμών που έχουν στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών θεμάτων. Το 2017, το Omidyar Network Fund παρείχε 57,1 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

United Postcode Lotteries: Οι United Postcode Lotteries χρηματοδοτούνται μέσω πώλησης λαχείων: το 50% των ακαθάριστων εσόδων παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών των τομέων της προστασίας του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής συνοχής. Το 2017, οι United Postcode Lotteries παρείχαν 363,6 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Wellcome Trust: Το Wellcome Trust παρέχει άμεση χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα, καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Τα συστήματα χρηματοδότησης προσφέρουν επιχορηγήσεις για τη βιοϊατρική επιστήμη, την υγεία του πληθυσμού, την ιατρική καινοτομία, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Το 2017, το Wellcome Trust παρείχε 245,3 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Ίδρυμα William και Flora Hewlett: Τα προγράμματα του ιδρύματος William και Flora Hewlett επικεντρώνονται σε εσωτερικά και διεθνή θέματα. Τα προγράμματα με διεθνή εμβέλεια περιλαμβάνουν: παγκόσμια ανάπτυξη και πληθυσμό, εκπαίδευση, περιβάλλον, αποτελεσματική φιλανθρωπία. Το 2017, το ίδρυμα William και Flora Hewlett παρείχε 185,2 εκ. δολ. ΗΠΑ σε ιδιωτική αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Scroll to Top