Εκδήλωση με θέμα «Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής των Νέων στην Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Εκδήλωση με θέμα «Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής των Νέων στην Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», 27 Νοεμβρίου 2019

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς (με πάνω από 100 συμμετέχοντες), Eκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής των Νέων στην Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης». Η εν λόγω Εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, εστιάσθηκε στο ρόλο των νέων αναφορικά με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας 2030 και είχε ως στόχο την ανάδειξη των απόψεων της νεολαίας ως προς τις πρωτοβουλίες, δράσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και πολιτικές που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την υλοποίηση των ΣΒΑ από τη χώρα μας. Στην Εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, ιδιωτικού τομέα (π.χ. ΣΕΒ και Δίκτυο Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης), της Κοινωνίας των Πολιτών και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ και Ελληνικά Πετρέλαια). Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις: (α) του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αποστόλη Δημητρόπουλου, συναφώς με το ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην εφαρμογή των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο, (β) του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, συναφώς με τις συνέργειες με την νεολαία για την υλοποίηση των ΣΒΑ και (γ) του Πρέσβη της Φινλανδίας στην Ελλάδα, κ. Juha Markus Pyykkö, συναφώς με τις πρωτοβουλίες και δράσεις της χώρας του για την ενεργό συμμετοχή των νέων στην υλοποίηση των ΣΒΑ, δεδομένου ότι η Φινλανδία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις 19 φοιτητών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχετικά με προτάσεις δράσεων που μπορούσε να αναλάβει η χώρα μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ. Η εκδήλωση έκλεισε με μια ολιγόλεπτη και στοχευμένη θεατρική πράξη, υπέρ της καταπολέμησης του φαινομένου της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (human trafficking), της θεατρικής ομάδας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με το πνεύμα της Ατζέντας 2030.

Στο περιθώριο της Eκδήλωσης πραγματοποιήθηκε Έκθεση με γραφιστικά έργα σπουδαστών για τους 17 ΣΒΑ.

Δείτε το πρόγραμμα

Scroll to Top