Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, Βερολίνο, 11-12 Ιουνίου 2024

Στις 11 και 12 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας (Ukraine Recovery Conference – URC2024). Η Διάσκεψη του Βερολίνου αποτελεί συνέχεια σειράς πολιτικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου για την ταχεία ανάκαμψη και μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διοργανώνονται ετησίως. Η προηγούμενη αντίστοιχη Διάσκεψη έλαβε χώρα το 2023 στο Λονδίνο και φέτος είναι η πρώτη φορά που η Διάσκεψη φιλοξενείται σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία.

Η Διάσκεψη ενσωματώνει τις αρχές του Λουγκάνο και βασίζεται στην προσέγγιση «ολόκληρης της κοινωνίας» για την ανάκαμψη, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων.

Στο πνεύμα των μεταρρυθμιστικών Διασκέψεων για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν έως το 2022, η Διάσκεψη του Βερολίνου θα παρουσιάσει επίσης την πρόοδο της ουκρανικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητάς της χώρας και της διαδικασίας ένταξης της στην ΕΕ.

Στόχος Διάσκεψης

Ο βασικός στόχος της Διάσκεψης είναι να ενισχύσει και να κινητοποιήσει περαιτέρω την διεθνή υποστήριξη για την ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση, τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή έκτακτης βοήθειας για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της χώρας, την υλοποίηση έργων ταχείας ανάκαμψης και την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προσελκυστούν επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ουκρανία και να συμμετάσχει ενεργά η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία ανοικοδόμησης.

Η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές:

  • Επιχειρηματική Διάσταση – Κινητοποίηση Ιδιωτικού Τομέα για Ανασυγκρότηση και Οικονομική Ανάπτυξη
  • Ανθρώπινη διάσταση – Κοινωνική ανάκαμψη και ανθρώπινο κεφάλαιο για το μέλλον της Ουκρανίας
  • Τοπική και Περιφερειακή Διάσταση – Ανάκαμψη Δήμων και Περιφερειών
  • Ευρωπαϊκή Διάσταση – Προσχώρηση στην ΕΕ και συναφείς μεταρρυθμίσεις

Σημαντικά οριζόντια ζητήματα όπως η μακροοικονομική σταθερότητα, η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια, οι υποδομές, η στέγαση, η ενέργεια, η προστασία του κλίματος, η πράσινη ανάκαμψη, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και το φύλο θα ενσωματωθούν στις προαναφερθείσες θεματικές. Επιπλέον, η Διάσκεψη περιλαμβάνει και σκέλος διακυβερνητικών επαφών, καθώς και επιχειρηματικό Φόρουμ Ανάκαμψης.

Φόρουμ Ανάκαμψης

Το Φόρουμ Ανάκαμψης θα παράσχει μια διαδραστική, επιτόπια πλατφόρμα για Ουκρανούς, Γερμανούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς. Το Φόρουμ περιλαμβάνει επιχειρηματική έκθεση, η οποία θα επιτρέψει στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες να αλληλεπιδράσουν, να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Συμμετέχοντες

Στην Διάσκεψη θα συμμετάσχουν Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, Υπουργοί και εκπρόσωποι κρατών, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατόπιν πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την Διάσκεψη θα ακολουθήσουν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Scroll to Top