Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2023, Λονδίνο, 21-22 Ιουνίου 2023

Η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2023, η οποία συνδιοργανώνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία και θα λάβει χώρα στο Λονδίνο, στις 21-22 Ιουνίου, αποτελεί συνέχεια κύκλου ετήσιων εκδηλώσεων (προηγούμενη διοργάνωση στο Λουγκάνο της Ελβετίας).

Η προηγούμενη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, εισήγαγε τις Αρχές του Λουγκάνο, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για τη διαδικασία ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και ένωσαν τον κόσμο στις προσπάθειές του.

Από το Λουγκάνο, η διεθνής κοινότητα έχει υποσχεθεί σημαντική βοήθεια έκτακτης ανάγκης, αλλά απαιτείται ευρύτερη κινητοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για να καλυφθούν οι ανάγκες σταθεροποίησης και ανάκαμψης που απαιτεί η Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ουκρανία έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση σύμφωνα με αυτές τις αρχές και δεσμεύσεις, παρά τις συνθήκες πολέμου.

Η σειρά των διασκέψεων για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας είναι αφιερωμένη στον μετασχηματισμό της Ουκρανίας και ξεκίνησε συμβολικά στο Λονδίνο το 2017 ως η Διάσκεψη για τη Μεταρρύθμιση της Ουκρανίας.

Στόχος Διάσκεψης για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2023 (URC 2023)

Η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας 2023 θα επικεντρωθεί στην κινητοποίηση της διεθνούς υποστήριξης για την οικονομική και κοινωνική σταθεροποίηση της Ουκρανίας και την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του πολέμου, μεταξύ άλλων μέσω της έκτακτης βοήθειας για άμεσες ανάγκες και της χρηματοδότησης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία ανοικοδόμησης.

Ρόλος Ιδιωτικού Τομέα

Η Διάσκεψη θα επικεντρωθεί στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη στήριξη της ανάκαμψης της Ουκρανίας και οι επενδυτές θα κληθούν να εξετάσουν συγκεκριμένους τομείς και ευκαιρίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ουκρανία συνεχίζει να εφαρμόζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να αναζητά τρόπους υποστήριξης των επενδύσεων στην Ουκρανία και μείωσης του κινδύνου.

Συμμετέχοντες

Αναμένεται ευρεία συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Ο αριθμός των επισκεπτών του συνεδρίου είναι περιορισμένος για λόγους ασφαλείας. Η συμμετοχή στην Διάσκεψη είναι δυνατή μόνο κατόπιν πρόσκλησης από τους διοργανωτές.

Πρόγραμμα και ζωντανή ροή

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Διάσκεψης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Διάσκεψης τις επόμενες μέρες. Η εργασίες της Διάσκεψης θα μεταδοθούν ζωντανά στις 21-22 Ιουνίου. Λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διάσκεψης τις επόμενες ημέρες.

Scroll to Top