ΓΕΝΙΚΑ

Διακήρυξη της Ρώμης

1st HIGH LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS (2003) Κατά το 1ο HLF για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας η διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα δεσμεύθηκε για την επίτευξη ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσεων σε πέντε τομείς: • ευθυγράμμιση της παρεχόμενης αναπτυξιακής βοήθειας με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, τις προτεραιότητες και τα συστήματα, των αποδεκτριών χωρών• βελτίωση και εναρμόνιση των […]

Διακήρυξη της Ρώμης Read More »

Συναίνεση του Μοντερρέϋ

MONTERREY CONSENSUS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCING FOR DEVELOPMENT (2002) Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης διεξήχθη στο Μοντερρέϋ του Μεξικό το έτος 2002,  όπου και επιβεβαιώθηκε η σημασία της ανάπτυξης για την ευημερία της υφηλίου. Το κείμενο της «Συναίνεσης του Μοντερρέϋ» ήταν η έκβαση της “United Nations International Conference on Financing

Συναίνεση του Μοντερρέϋ Read More »

Χρονοδιάγραμμα Δράσης της Άκκρα (Accra Agenda for Action)

3rd HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS (2008) Η εν λόγω διάσκεψη υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής  δεδομένου ότι η συμμετοχή ήταν ευρύτατη.  Συγκεκριμένα συμμετείχαν όλες οι δωρήτριες χώρες της DAC, νέες δωρήτριες χώρες, περισσότερες από 80 αποδέκτριες βοήθειας χώρες, όλοι οι σημαντικοί Διεθνείς Οργανισμοί, καθώς επίσης και πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και  του ιδιωτικού τομέα,

Χρονοδιάγραμμα Δράσης της Άκκρα (Accra Agenda for Action) Read More »

Διακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας

2nd HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS, HARMONIZATION, ALIGNMENT AND RESULTS (2005) Το “2nd HLF” αποτέλεσε συνέχεια της «Παγκόσμιας Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης» (Monterrey 2002), όπου είχε επιβεβαιωθεί η σημασία της ανάπτυξης για την ευημερία της υφηλίου, του “High Level Forum on Harmonization” (Rome 2003) και του “Second International Roundtable on Managing for Development

Διακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας Read More »

Εταιρική Σχέση του Μπουσάν για αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία

4th HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS (2011) Υπήρξε η τέταρτη σειράς σημαντικών διεθνών συναντήσεων για θέματα αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, που πραγματοποιούνται ανά τετραετία περίπου και δίνουν το στίγμα της προόδου προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), καθώς επίσης και των νέων τάσεων στο χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής πολιτικής. Στο Μπουσάν συγκεντρώθηκαν

Εταιρική Σχέση του Μπουσάν για αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία Read More »

Scroll to Top