Αποστολές Ελληνικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας προς την Ουκρανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Κατά τη διάρκεια του ενός έτους από την έναρξη της Ρωσικής εισβολής, η Ελλάδα συμμετείχε σε οκτώ αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες αφορούσαν, κυρίως, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη προστασίας.

Η πρώτη αποστολή υγειονομικού υλικού έγινε την περίοδο από 28.2.2022 έως 4.3.2022, παραδόθηκε σε χώρο συγκέντρωσης υλικού (hub) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Πολωνία και αφορούσε σε αποστολή υγειονομικού υλικού (συνολικά 32 παλέτες), το οποίο προσφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

Η δεύτερη αποστολή έγινε την περίοδο από 11.3.2022 έως 16.3.2022, παραδόθηκε σε χώρο συγκέντρωσης υλικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Πολωνία και αφορούσε αποστολή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού (συνολικά 54 παλέτες), τα οποία προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

Η τρίτη ελληνική αποστολή έγινε την περίοδο από 18.3.2022 έως 21.3.2022, παραδόθηκε και πάλι σε χώρο συγκέντρωσης υλικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Πολωνία και αφορούσε σε είδη διατροφής, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη καταφυγίου (συνολικά 66 παλέτες), τα οποία προσφέρθηκαν από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στις 27.04.2022 ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός “rescEU Medical Stockpile”, που φιλοξενείται στην Ελλάδα, για την αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία. Tο Κέντρο Συντονισμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε την Ελλάδα να αποστείλει 953.599 ζεύγη γαντιών στην Ουκρανία από το απόθεμα της προαναφερθείσας αποθήκης. Η αποστολή αναχώρησε στις 29.04.2022 με προορισμό τον ειδικό χώρο συγκέντρωσης υλικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στη Ρουμανία. Το υλικό παραδόθηκε στις 03.05.2022 και προωθήθηκε στην Ουκρανία, με ευθύνη των Αρχών της Ρουμανίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η επόμενη ελληνική αποστολή φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού έγινε την περίοδο από 17.06. 2022 έως 21.06.2022. Το υλικό (συνολικά 86 παλέτες) προσφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας και παραδόθηκε σε χώρο συγκέντρωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Πολωνία (NEUCA Pabianice POLAND).

Στις 16.06.2022 ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός “rescEU Medical Stockpile” που φιλοξενείται από την Ελλάδα για την αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία. To Κέντρο Συντονισμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε την Ελλάδα να αποστείλει 200.000 τεμάχια ολόσωμες φόρμες μεσαίας προστασίας και 100.000 τεμάχια υψηλής προστασίας στην Ουκρανία, από το απόθεμα της προαναφερθείσας αποθήκης. Η αποστολή αναχώρησε στις 22.06.2022 με προορισμό τον ειδικό χώρο συγκέντρωσης υλικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στη Ρουμανία. Το υλικό παραδόθηκε στις 21 Ιουλίου 2022 και προωθήθηκε στην Ουκρανία με ευθύνη των αρχών της Ρουμανίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στις 22.09.2022 έγινε νέα αποστολή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού (συνολικά 7 παλέτες), τα οποία προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και παραδόθηκαν σε χώρο συγκέντρωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Πολωνία (NEUCA Pabianice POLAND).

Στις 09.01.2023 ενεργοποιήθηκε και πάλι ο μηχανισμός “rescEU Medical Stockpile” που φιλοξενείται στην Ελλάδα για την αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία. Το Κέντρο Συντονισμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε την Ελλάδα να αποστείλει στην Ουκρανία, από το απόθεμα της προαναφερθείσας αποθήκης, 143.380 ολόσωμες φόρμες μεσαίας προστασίας, 142.582  ολόσωμες φόρμες υψηλής προστασίας, 25.200 προστατευτικά γυαλιά, 151.383 μάσκες FFP3 και 325.575 προστατευτικά ποδιών. Την μεταφορά των υλικών σε ειδικό χώρο συγκέντρωσης υλικών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Πολωνία ανέλαβε η EC Broker (η κάλυψη του μεταφορικού κόστους έγινε κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Scroll to Top