Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Διοργάνωση «hackathon» για την ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την πανδημία της νόσου COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ), καθώς και ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας, διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εγκαινιάζουν ένα παγκόσμιο «hackathon» (#smartdevelopmenthack) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους της ώστε να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και να ενισχυθούν οι ικανότητες ανταπόκρισης σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Στόχος είναι να βρεθούν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με άμεση εφαρμογή σε αναπτυξιακά έργα. Δεδομένου ότι η παγκόσμια κρίση απαιτεί παγκόσμια απάντηση, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανταποκρίνονται από κοινού ως «Team Europe». Η πρόσκληση για λύσεις επικεντρώνεται στην άμεση αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των συνεπαγόμενων αναπτυξιακών αναγκών. Για να στηρίξουν αυτές τις δράσεις, η ΕΕ και η BMZ θα απονείμουν βραβεία στα πέντε καλύτερα έργα (projects) του Hackathon.

Πολλοί διεθνείς φορείς και έργα αναπτυξιακής συνεργασίας βασίζονται ήδη σε ψηφιακές καινοτομίες και μορφές «hackathon». Το συγκεκριμένο πρόκειται επομένως να βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες ψηφιακές λύσεις με στόχο να τις βελτιώσει με στοχευμένο τρόπο και να προωθήσει ψηφιακές καινοτομίες. Οι προτεινόμενες λύσεις θα εφαρμοστούν γρήγορα σε υφιστάμενα έργα αναπτυξιακής συνεργασίας. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς οργανισμούς, από κράτη μέλη (όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Εσθονία και το Λουξεμβούργο), από ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες (όπως η SAP, η Vodafone και η Orange), από διεθνείς οργανισμούς (όπως η Smart Africa, UNDP και AfDB),καθώς και start-up δίκτυα (όπως το Make-IT και το i4policy).

Πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/coronavirus-eu-calls-smartdevelopmenthack_en

https://toolkit-digitalisierung.de/en/smartdevelopmenthack/

Scroll to Top