Υπογραφή Χρηματοδοτικής Συμφωνίας Ελλάδος-UNDP για την Επιχείρηση Διάσωσης του Πλοίου “Safer” στην Υεμένη

fso safer

Στις 7 Μαρτίου 2023, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος υπέγραψε τη Χρηματοδοτική Συμφωνία Δωρητή (Donor Financing Agreement) με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για συνεισφορά της χώρας μας στην επιχείρηση διάσωσης του πλοίου «Safer» στην Υεμένη.

Το δεξαμενόπλοιο «Safer» αγοράσθηκε από την Κυβέρνηση της Υεμένης to 1987 και μετετράπη σε μόνιμα αγκυροβολημένη πλωτή αποθήκη καυσίμων (floating storage and offloading unit – FSO). Έκτοτε παραμένει αγκυροβολημένο ανοικτά του λιμένος της Χοντέιντα, στην Ερυθρά θάλασσα και πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι. Καθώς δεν έχει υποστεί, εδώ και πολλά χρόνια, την αναγκαία συντήρηση, ελλοχεύει ο κίνδυνος μίας μεγάλης διαρροής αργού πετρελαίου, με συνέπειες τεράστια οικολογική καταστροφή, βαρύτατο αντίκτυπο στην ανθρωπιστική πρόσβαση στην Υεμένη και πιθανή παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ως εκ τούτου, το 2022 το UNDP δρομολόγησε επιχείρηση διάσωσης και αντικατάστασης του πλοίου, γνωστή ως SSOP/“SAFERSalvageOperationProject”, στην οποία πολλές δωρήτριες χώρες έχουν ήδη προβεί σε χρηματοδοτικές συνεισφορές, συνολικού ύψους 83 εκ. δολ. ΗΠΑ (μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023).

Scroll to Top