Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ακόμα ανακτήσει το χαμένο έδαφος από την πανδημία COVID-19, η οποίαέθεσε πολλές χώρες σε κίνδυνο χρέους, περιόρισε τον δημοσιονομικό τους χώρο και παρεμπόδισε την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει όλες αυτές τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση για τη «Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022» αναγνωρίζειτο «μεγάλο […]

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 Read More »