Δήλωση των συμπροέδρων της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (GPEDC) σχετικά με την πανδημία COVID-19 (12 Μαΐου 2020)

Η παρούσα κατάσταση με την πανδημία του COVID-19 δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, με βραχυπρόθεσμες συνέπειες όπως είναι η απαγόρευση ταξιδιών και η περιορισμένη φυσική αλληλεπίδραση, οι οποίες μπορεί μελλοντικά να οδηγήσουν σε συνθήκες που είναι δύσκολο ακόμη να προβλεφθούν. Η ταχέως εξελισσόμενη οικονομική κρίση υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη αποτελεσματικότερης χρήση […]

Δήλωση των συμπροέδρων της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (GPEDC) σχετικά με την πανδημία COVID-19 (12 Μαΐου 2020) Read More »