Δήλωση των συμπροέδρων της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (GPEDC) σχετικά με την πανδημία COVID-19 (12 Μαΐου 2020)

Η παρούσα κατάσταση με την πανδημία του COVID-19 δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, με βραχυπρόθεσμες συνέπειες όπως είναι η απαγόρευση ταξιδιών και η περιορισμένη φυσική αλληλεπίδραση, οι οποίες μπορεί μελλοντικά να οδηγήσουν σε συνθήκες που είναι δύσκολο ακόμη να προβλεφθούν. Η ταχέως εξελισσόμενη οικονομική κρίση υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη αποτελεσματικότερης χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης των επιπέδων φτώχειας και των αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αποτελεσματικότητα της βοήθειας και η αναπτυξιακή συνεργασία έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Οι προσπάθειες παροχής βοήθειας πρέπει όχι μόνο να αυξηθούν, αλλά και να γίνουν πιο στοχευμένες και συντονισμένες για να προσεγγίσουν εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών και την επίτευξη μακροχρόνιων αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι αναπτυξιακές δράσεις πρέπει να καθοδηγούνται από τις εξής αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας:

– Κυριότητα των δράσεων εκ μέρους των χωρών εταίρων (Country Ownership). Όλες οι δράσεις πρέπει να βασίζονται στα συστήματα και τις προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα ήδη ευάλωτα συστήματα δημόσιας υγείας πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν. Η εναρμόνιση με τις προτεραιότητες των χωρών είναι απαραίτητη για την παροχή συγκέντρωση υποστήριξης όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μεγιστοποίηση της συμβολής όλων των φορέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

– Εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς (Inclusive Partnerships). Είναι πλέον σημαντικότερο από ποτέ να συμπεριληφθούν στις δράσεις οι τοπικές κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας. Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν και οι ενέργειές τους να μπορούν να προσεγγίσουν όλους τους ανθρώπους, ιδίως τις πιο ευάλωτες ομάδες.

– Εστίαση στα αποτελέσματα (Focus on Results). Δεδομένου ότι οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, οι αναπτυξιακές δράσεις πρέπει να καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα, ώστε να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και να προσεγγίζουν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

– Διαφάνεια και λογοδοσία (Transparency and Accountability). Η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της κρίσης απαιτεί μια συνεχή ανταλλαγή γνώσεων και διδαγμάτων για την ταχύτερη προσαρμογή των δράσεων και τη διασφάλιση της δημόσιας υποστήριξης και συνεργασίας.

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Scroll to Top