Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της DAC/ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Πείνας και Επισιτιστικής Ανασφάλειας σε Εποχή Κρίσης και Αβεβαιότητας, 14 Φεβρουαρίου 2023

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2023 στο Παρίσι, Συνάντηση Yψηλού επιπέδου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ με θέμα «Καταπολέμηση της Πείνας και Επισιτιστικής Ανασφάλειας σε Εποχή Κρίσης και Αβεβαιότητας». Στη συνάντηση συμμετείχε μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων αξιωματούχων από Υπουργεία Εξωτερικών, φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από την Διευθύντρια της Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κα Ελένη Νικολαΐδου.

Το concept note της συνάντησης.

Scroll to Top