Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2023: Διάλογος για το Σύστημα Αναπτυξιακής Βοήθειας

Η 60η επετειακή έκδοση της Έκθεσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας εστιάζει σε τρόπους επιτάχυνσης της υλοποίησης των δεσμεύσεων για την υποστήριξη της συνολικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της Έκθεσης βρίσκονται οι διαφορετικές εμπειρίες και προοπτικές των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Βασιζόμενη στις πιο πρόσφατες έρευνες και τις απόψεις ακαδημαϊκών και ειδικών της κοινωνίας των πολιτών, η Έκθεση καταγράφει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα αναπτυξιακής βοήθειας.

Παρουσιάζει επίσης συγκεκριμένες ιδέες για δράση με στόχο να διατηρηθεί η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεσματική. Αυτές οι ιδέες αφορούν τέσσερις κατηγορίες: (α) εκπλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεων και επιτάχυνση της προόδου, (β) υποστήριξη του τοπικού μετασχηματισμού στις χώρες εταίρους, (γ) εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών μοντέλων και των πρακτικών οικονομικής διαχείρισης για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών, των προϋπολογισμών και της παροχής υπηρεσιών και (δ) εξισορρόπηση των σχέσεων εξουσίας ώστε να βρεθεί κοινό έδαφος συνεργασίας.

Η Έκθεση περιέχει μια επισκόπηση και τρία κύρια μέρη. Η επισκόπηση παρουσιάζει τα βασικά μηνύματα σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις τόσο για την αναπτυξιακή συνεργασία όσο και για την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA), το βασικό μέσο πολιτικής της βοήθειας, ώστε να παραμείνει κατάλληλο για το σκοπό του σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το πρώτο μέρος διερευνά την πολιτική οικονομία της βοήθειας. Παρουσιάζει σημαντικές τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν την αναπτυξιακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εντάσεων, της εμφάνισης νέων παραγόντων και παγκόσμιων ανισοτήτων, της χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή, των φεμινιστικών εξωτερικών πολιτικών και της εξάρτησης από τη βοήθεια.

Το δεύτερο μέρος εστιάζει στη συνάφεια της βοήθειας σε ένα σύνθετο σύστημα. Αναλύει τις τάσεις δύο δεκαετιών στην πολιτική και την κατανομή της βοήθειας, τις επιδόσεις έναντι των βασικών δεσμεύσεων χρηματοδότησης και αποτελεσματικότητας, καθώς και τις αναδυόμενες απαντήσεις σε πιεστικά ζητήματα στην αναπτυξιακή συνεργασία, για παράδειγμα, τοπικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη και διδάγματα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας σε εξαιρετικά εύθραυστα περιβάλλοντα.

Το τρίτο μέρος στρέφεται στην προσαρμογή στις εξελισσόμενες απαιτήσεις για βοήθεια σε όλες τις περιφέρειες. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και στις προτιμώμενες μεθόδους και μέσα, διασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Η πλήρης έκθεση έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά και στα γαλλικά και είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Έκθεση δεν περιλαμβάνει πλέον τα «Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας με μια ματιά», όπως οι προηγούμενες εκδόσεις. Τα δεδομένα και οι προτεραιότητες πολιτικής για περισσότερους από 90 επίσημους και φιλανθρωπικούς παρόχους αναπτυξιακής χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ συνοπτικά γραφήματα βρίσκονται εδώ.

Scroll to Top