Συνάντηση “Tidewater” Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας/DAC του ΟΟΣΑ (Λυών, 10-11 Οκτωβρίου 2019)

Στις 10-11 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λυών η συνάντηση “Tidewater”, η οποία αποτελεί μια ετήσια άτυπη υψηλόβαθμη συνεδρίαση Υπουργών αρμόδιων για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και άλλων εκπροσώπων των 30 μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ. Κατά τις συναντήσεις “Tidewater”, συζητούνται επίκαιρα θέματα και τρόποι προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της DAC. Στην εφετινή συνάντηση συμπρόεδροι ήταν η Πρόεδρος της DAC, κα Susanna Moorehead και η Γαλλία. Στην εν λόγω Συνάντηση, συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής ΥΔΑΣ κ. Γεώργιος Λαρίσσης.

Scroll to Top