Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι 5-6 Απριλίου 2022

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, συμμετείχε στη Συνάντηση τωνΓενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 5 και 6 Απριλίου 2022. Η πρώτη θεματική της Συνάντησης, αφορούσε την εξέλιξη του προγραμματισμού αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεπειών του, κυρίως στην επισιτιστική ασφάλεια και στην άνοδο των τιμών ενέργειας, στις χώρες εταίρους. Στη θεματική αυτή, ο κ.Διακόπουλος τόνισε ότι Ελλάδα προκρίνει την αναμόρφωση του προγραμματισμού του Μέσου Γειτονίας Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, NDICI-GE, προκειμένου να αντιμετωπιστούν oiανάγκες των χωρών εταίρων που πλήττονται περισσότερο, καθώς και οι ανάγκες των γειτονικών στην Ουκρανία χωρών.

Στη συνέχεια, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην πορεία υλοποίησης των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης και του Φόρουμ Ινδο-Ειρηνικού που διεξήχθησαν το Φεβρουάριο 2022 καθώς και της στρατηγικής Global Gateway. Oι Γενικοί Διευθυντές Αναπτυξιακής Συνεργασίαςτης ΕΕ, εξέτασαν τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εμβληματικών πρωτοβουλιών Team Europe Ιnitiatives και τις δυνατότητες μεγαλύτερης συμμετοχής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών θεσμών και αναπτυξιακών τραπεζών. Στο τελευταίο αυτό σκέλος της συζήτησης, συμμετείχαν και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών και αναπτυξιακών φορέων υλοποίησης αναπτυξιακής συνεργασίας.

Scroll to Top