Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Γενικός Διευθυντής της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022. H πρωινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην υλοποίηση της ομώνυμης Στρατηγικής “Global Gateway” για την προώθηση της βιώσιμης συνδεσιμότητας στον ψηφιακό, ενεργειακό και τομέα των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο προς αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων (κλιματική αλλαγή, παγκόσμια υγεία, ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες, εκπαίδευση). Κατά την παρέμβασή του, στη θεματική Global Gateway, ο κ. Διακόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αρτιότερης συνεργασίας και συντονισμού με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ΕΕ. Υπογράμμισε, επίσης, το ελληνικό ενδιαφέρον για την «πράσινη μετάβαση» αναφερόμενος, ιδιαιτέρως στο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, για το οποίο ζήτησε την υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και στην εξειδίκευση που έχουν ελληνικές εταιρείεςστο «πράσινο υδρογόνο» και οι οποίες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε προγράμματα, παρέχοντας τεχνογνωσία (know how).

Scroll to Top