Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων Ουκρανικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ουκρανική Πρεσβεία, 17 οικονομικές οντότητες προστέθηκαν στον κατάλογο μεγάλων προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης κρατικής ιδιοκτησίας της Ουκρανικής Κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2024. Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δευτέρου τριμήνου του έτους και θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου Κρατικής Ιδιοκτησίας

Αναλυτική ενημέρωση για τις ιδιοκτησίες προς ιδιωτικοποίηση, καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα σε ειδική ιστοσελίδα του Ταμείου Κρατικής Ιδιοκτησίας

H ιστοσελίδα του Ταμείου Κρατικής Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει ανακοινώσεις για ιδιωτικοποίησεις μικρής κλίμακας (επί του παρόντος 167 καταχωρίσεις), που αφορούν σε επιχειρήσεις και ακίνητα η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 250 εκατ. ουκρανικές χρίβνιες (UAH), ήτοι περίπου 6 εκατ. ευρώ. Τέτοια ακίνητα πωλούνται αποκλειστικά μέσω του κυβερνητικού ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών Prozorro.Sale.

Περιλαμβάνονται επίσης ανακοινώσεις για ιδιωτικοποιήσεις μεγάλης κλίμακας (επί του παρόντος 18 καταχωρήσεις) που αφορούν σε εμπορικές και μεταποιητικές μονάδες, σε τομείς όπως γεωργία, φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα, εξορύξεις, βαριά βιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, αποστακτήρια, εμπορικά κέντρα και εμπορικά ακίνητα.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για την διαδικασία υποβολής προσφορών σε προκηρύξεις ιδιωτικοποιήσεων είναι διαθέσιμη εδώ

Scroll to Top