Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου/Προγεννητικού Ελέγχου 2022-2025 στην Αιθιοπία – Συνεργασία με Fetal Medicine Foundation, Αδδίς Αμπέμπα, 16-17 Σεπτεμβρίου 2023

Στις 16 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η τελετή εγκαινίων της μονάδας Ιατρικής του Εμβρύου / Προγενετικού Ελέγχου (Fetal Medicine Unit), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Tikur Anbessa, στην Αντίς Αμπέμπα. Η Μονάδα αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού Προγράμματος μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος – Υπουργείου Υγείας της Αιθιοπίας – Ιδρύματος Ιατρικής του Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακολούθησε το πρώτο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο από τρείς (3) ιατρούς του Fetal Medicine Foundation, με πρακτική εφαρμογή των νέων μεθόδων προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής του εμβρύου. Το θεωρητικό σκέλος του σεμιναρίου παρακολούθησαν 200 γυναικολόγοι, ενώ 48 ιατροί συμμετείχαν στην πρακτική εκπαίδευση.

Το Fetal Medicine Foundation έχει ήδη στείλει τρία (3) εξειδικευμένα μηχανήματα υπερήχων με το αντίστοιχο λογισμικό.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία θα συνδράμει στην πρόληψη προβλημάτων υγείας των εγκύων γυναικών στην Αιθιοπία και των μωρών που κυοφορούν, καθώς και στη μείωση της μητρικής και εμβρυακής θνησιμότητας.

Η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αιθιοπία, κα Άννα Φάρρου, στην τελετή εγκαινίων της μονάδας Ιατρικής του Εμβρύου / Προγενετικού Ελέγχου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Tikur Anbessa, στην Αντίς Αμπέμπα
Scroll to Top