Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2022 Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/OOΣΑ

Τα Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής συνεργασίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και στη διαφάνεια της αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Περιλαμβάνουν επαληθευμένα και φιλικά προς τον χρήστη γραφήματα και παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας κάθε χώρας,τις καλές πρακτικές και τις προκλήσεις για βελτίωση, όπως προκύπτουν από τις αξιολογήσεις/επιθεωρήσεις(peer reviews) της DAC. Στα προφίλ παρουσιάζεται η βοήθεια που παρέχουν τα 30 μέλη της DAC, 29 άλλοι επίσημοι δωρητές και 41 ιδιωτικά ιδρύματα.

Τα βασικά ευρήματα είναι τα εξής:

Η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ για δύο συνεχόμενα χρόνια, 2020 και 2021, λόγω των δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την μετέπειτα ανάκαμψη. Το 2021, η ΕΑΒ των χωρών μελών της DAC ανήλθε σε 178,9 δισ. δολ. ΗΠΑ.
Η καθαρή ΕΑΒ έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2000 και έχει αυξηθεί κατά 20% από την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) το 2015.
Η ΕΑΒ ως ποσοστό του ΑΕΕ κυμάνθηκε σε ποσοστό περίπου 0,3% τα τελευταία χρόνια, μεγάλη απόσταση σε σχέση με τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για 0,7%.
Τα μέλητης DAC διέθεσαν 18,7 δισ. δολ. ΗΠΑ σε δραστηριότητες σχετικές με την COVID-19 το 2021, ποσοστό 10,5% της συνολικής καθαρής ΕΑΒ τους.
Η ΕΑΒ για δωρεές εμβολίων το 2021 ήταν 6,3 δισ. δολ. ΗΠΑ (ή 3,5% της συνολικής ΕΑΒ) και ανήλθε σε σχεδόν 857.000.000 δόσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το 2020, τα μέλητης DAC είχαν παράσχει 16,2 δισ. δολ. ΗΠΑ σε δραστηριότητες σχετικές με τον COVID-19.
Οι χώρες που έχουν λάβει το μεγαλύτερο μέρος της ΕΑΒ από τα μέλη της DAC τα τελευταία έτη είναι στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, με την Ινδία να λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό για το 2019 και το 2020.
Οι άλλοι επίσημοι δωρητές εστίασαν τις δαπάνες τους στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική.
Η αναπτυξιακή βοήθεια των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κατευθύνθηκε κυρίως στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (LAC), της Αφρικής και της Ασίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Scroll to Top