Παρουσίαση ουκρανικού Υπουργείου Αποκατάστασης για την οικονομική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Το Υπουργείο Αποκατάστασης (Ministry of Restoration) της Ουκρανίας έχει εκδώσει ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Η επιτυχής ανάκαμψη είναι η επιχειρηματική δέσμευση» (“Successful recovery is business engagement”).

Στο φυλλάδιο παρουσιάζονται οι δυνατότητες συμμετοχής των επιχειρήσεων στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και περιγράφονται τα υφιστάμενα επενδυτικά κίνητρα και οι ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ενώ υπάρχει ειδική αναφορά στις ανάγκες του ουκρανικού κατασκευαστικού τομέα για δομικά υλικά.

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Scroll to Top