Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας: Χρηματοδότηση και Υλοποίηση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ιδέες για Δράση 2018

Η πρωτοβουλία “Ιδέες για Δράση” είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός για νέους που αφορά τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ. Οργανώνεται από κοινού από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και το Κέντρο Έρευνας Zicklin για την Επιχειρηματική Δεοντολογία της Σχολής Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία. Παρέχει σε σπουδαστές και νέους επαγγελματίες, από όλο τον κόσμο, μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση της διεθνούς αναπτυξιακής ατζέντας και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στoν μετασχηματισμό του κόσμου. Παρέχει επίσης, στους νικητές, πρόσβαση σε κορυφαίους επαγγελματίες του παγκόσμιου αναπτυξιακού πεδίου, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι τρεις νικήτριες, συν δύο επιλαχούσες, ιδέες του 2018 ήταν:

(α) MINO Microbubble Technology από την Ινδονησία: μια τεχνολογία που αυξάνει το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό για τη βελτίωση της ιχθυοτροφικής απόδοσης.
    Τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ασίας υποσιτίζονται, καθώς η διάθεση τροφίμων δεν έχει καταφέρει να συμβαδίσει με την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, λόγω της ταχείας αύξησης του πληθυσμού της περιοχής. Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τα φτωχά στρώματα της υπαίθρου. Η Τεχνολογία Μικροφυσαλίδων (Microbubble) μπορεί να πολλαπλασιάσει την απόδοση χωρίς να απαιτείται δημιουργία πρόσθετων υδατοκαλλιεργειών. Ως εκ τούτου, η περιοχή μπορεί να επιτύχει τους ΣΒΑ που αφορούν: την μηδενική πείνα, την επισιτιστική ασφάλεια και την προώθηση της βιώσιμης χρήσης νερού.

(β) Starlight από την Ρουάντα: ένα επιχειρηματικό μοντέλο, με επίκεντρο τις γυναίκες, για τη βελτίωση της βιώσιμης πρόσβασης στην ενέργεια.
    Ο πληθυσμός της Ρουάντα υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Αυτή η πληθυσμιακή αύξηση σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα χρειαστούν πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Η ομάδα Starlight ξεκίνησε μια σχολική πρωτοβουλία για: την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες, με την προοπτική να στηριχθεί η νεολαία της Ρουάντα (και ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες). Η ομάδα Starlight πρότεινε επίσης τη λύση των ηλιακών φανών, με σκοπό να καταστήσει προσιτά τα ηλιακά προϊόντα και να διευκολύνει τη μετάβαση του αγροτικού πληθυσμού από την κηροζίνη στην ηλιακή ενέργεια. Τα θετικά αποτελέσματα υπερβαίνουν την παροχή βιώσιμης μορφής ενέργειας.

(γ) Amal από τις Ηνωμένες Πολιτείες: ένα νέο πρόγραμμα λογισμικού νομικού περιεχομένου και μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει στις γυναίκες σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους στη χώρα διαμονής τους και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε αυτά.
    Για τις γυναίκες των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, οι νόμοι, συχνά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, καθιστώντας απαραίτητη την ύπαρξη μηχανισμών εφαρμογής των νόμων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Amal παρέχει μία πλατφόρμα  που στόχο έχει: να εξηγήσει τα δικαιώματα των γυναικών σε κάθε χώρα και να εξορθολογήσει τις ενέργειες για την απόκτηση βασικών νομιμοποιητικών εγγραφών και δικαιωμάτων. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους, παρέχει στις γυναίκες την ευκαιρία να κάνουν καλύτερες επιλογές για αυτές, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους.

(δ) Πλατφόρμα Al-Derb: τρόπος ατομικής και συλλογικής χρηματοδότησης με στόχο την πρόσβαση των νέων σε υποτροφίες υψηλής ποιότητας διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες προσφέρονται από πανεπιστήμια και κέντρα κατάρτισης.
    Η δυσκολία πρόσβασης στην εκπαίδευση και το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων της νεολαίας στον αραβικό κόσμο, αποτελούν τροχοπέδη για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και στην εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος. Μέσω της πλατφόρμας, χιλιάδες νέοι από τον αραβικό κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Βάσει των σημερινών δεδομένων, ο στόχος είναι να χορηγούνται 500 υποτροφίες ετησίως.

(ε) Pennepidemic: εξασφαλίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια εντός και εκτός της Κίνας μέσω της τεχνολογίας Blockchain.
    Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο διασυνδεδεμένος, η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων βρίσκεται εκτεθειμένη σε μεγαλύτερο αριθμό πιθανών απειλών. Ένα ψηφιακό σύστημα μηχανοργάνωσης, γνωστό ως τεχνολογία Blockchain, αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ασφάλειας και της απάτης στα τρόφιμα. Η διαφάνεια και η ανιχνευσιμότητα (traceability) της τεχνολογίας Blockchain συνδέει όλα τα μέρη (παραγωγούς, εμπόρους λιανικής, καταναλωτές) στο δίκτυο Blockchain, εξασφαλίζοντας μια βελτιωμένη αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain μπορεί να έχει θετικές αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Scroll to Top