Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για την Έναρξη της Ανασυγκρότησης της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ουκρανία στην προσπάθεια της να ξαναχτίσει τις πόλεις της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, μέσω του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (New European Bauhaus – NEB) είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το 2020, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal). Το NEB δίνει έμφαση στην οικοδόμηση κοινοτήτων και στην προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μέσω της προώθησης όμορφων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στην Ουκρανία έχει ως στόχο να παράσχει έμπνευση από την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και πρακτική βοήθεια στους δήμους που συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία με τους ουκρανούς εταίρους Ro3kvit, ReThink, το Σύμφωνο των Δημάρχων Ανατολικής Ευρώπης και το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης.

Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης, η πρωτοβουλία θα θέσει στη διάθεση των ουκρανικών πόλεων τεχνογνωσία αιχμής, από την κοινότητα NEB, για τον σχεδιασμό μιας οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ανασυγκρότησης. Θα δικτυώσει, επίσης, πόλεις της Ουκρανίας με ομονοούντες στην ΕΕ, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες από την πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα και την επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Horizon Europe για κλιματικώς ουδέτερες και έξυπνες πόλεις και από το πρόγραμμα LIFE, με άμεση κινητοποίηση τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ για αυτές τις προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αρχίσει από τον Απρίλιο σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την αντιμετώπιση των αναγκών των ουκρανικών δήμων. Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει πιθανά μοντέλα συνεργασίας, δυνατότητες χρηματοδότησης, βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης και κατανομής πόρων, μοντέλα στέγασης, ρόλο των δήμων στη διαχείριση της στέγασης, καθώς και την σχέση μεταξύ στέγασης και άλλων τομέων, όπως η κοινωνική ασφάλιση ή ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Κατόπιν, η Επιτροπή και οι εταίροι από την Ουκρανία θα αναλύσουν περαιτέρω τις ανάγκες και θα αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τη στήριξη της κοινότητας του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Scroll to Top