Κατάλογος Αποδεκτριών Χωρών Αναπτυξιακής Βοήθειας (αναθεώρηση 2020)

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) αναθεωρεί τον κατάλογο αποδεκτριών χωρών αναπτυξιακής βοήθειας κάθε τρία χρόνια. Οι χώρες, οι οποίες έχουν υπερβεί το όριο υψηλού εισοδήματος για τρία συνεχόμενα έτη κατά τη στιγμή της αναθεώρησης αφαιρούνται.

Ο κατάλογος της DAC κατατάσσει τις χώρες και περιοχές σε κατηγορίες. Οι Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται στην πρώτη στήλη. Οι άλλες στήλες δείχνουν όλους τους υπόλοιπους αποδέκτες Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance/ODA) σύμφωνα με το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημά τους, όπως αναφέρεται από την Παγκόσμια Τράπεζα κατά τη στιγμή της τριετούς αναθεώρησης.

Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του 2020, η DAC συμφώνησε σε μια έκτακτη καθυστέρηση ενός έτους για την ενημέρωση του καταλόγου των χωρών που είναι επιλέξιμες για λήψη Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Η μόνη αναθεώρηση του καταλόγου για την καταγραφή βοήθειας το 2021 είναι η μετακίνηση της Αγκόλας και του Βανουάτου στις χώρες Χαμηλού-Μεσαίου Εισοδήματος από Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες.

Αναλυτικά, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές και χρονοδιαγράμματα:

1η Ιανουαρίου 2021: Η Αγκόλα και το Βανουάτου μετακινούνται από τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες στις χώρες Χαμηλού-Μεσαίου Εισοδήματος. Καμία άλλη αλλαγή σε καμία από τις ταξινομήσεις.
1η Ιανουαρίου 2022: Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το Παλάου και ο Παναμάς θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο Αποδεκτριών Χωρών Αναπτυξιακής Βοήθειας της DAC.

Οι χώρες που παραμένουν στον κατάλογο θα ταξινομηθούν σύμφωνα με τις κατηγορίες εισοδήματος της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2020 (οι οποίες θα δημοσιευθούν τον Ιούλιο του 2021), με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες να αναφέρονται χωριστά. Η επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Πληροφορίες: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm

Scroll to Top