Ημερίδα για την Στρατηγική “Global Gateway” της ΕΕ για επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες (Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023)

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με αρμόδιους αξιωματούχους και εξειδικευμένα στελέχη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τεχνική αποστολή στη χώρα μας, διοργάνωσε Ημερίδα αναφορικά με την Στρατηγική “Global Gateway” (Παγκόσμια Πύλη) της ΕΕ, την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023.

Η Στρατηγική “Global Gateway” καλύπτει την περίοδο 2021-2027 και εστιάζει στην ανάπτυξη των υποδομών, σε παγκόσμιο επίπεδο, προς αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων (κλιματική αλλαγή, κάλυψη ενεργειακών αναγκών, παγκόσμια υγεία, ασφαλείς εφοδιαστικές αλυσίδες, υποβάθμιση περιβάλλοντος κ.λπ.)

Η Στρατηγική “Global Gateway” αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 300 δισ. ευρώ, με επικέντρωση σε πέντε βασικούς πυλώνες, ως ακολούθως: (α) ψηφιοποίηση, (β) κλίμα και ενέργεια, (γ) μεταφορές, (δ) υγεία και (ε) εκπαίδευση και έρευνα.

Οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες αναμένεται να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση, είναι: Αφρική, Δυτικά Βαλκάνια και χώρες Γειτονίας ΕΕ, Ασία και Λατινική Αμερική.

Μέσω της Στρατηγικής “Global Gateway”, η ΕΕ προωθεί και μια σειρά εμβληματικών δράσεων στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και τομείς που καλύπτει η στρατηγική.  

Στον κατάλογο των εμβληματικών δράσεων του 2023, μεταξύ των συνολικά 87 δράσεων, περιλαμβάνονταν και δύο έργα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος, στον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ).

Ο αντίστοιχος κατάλογος εμβληματικών δράσεων για το 2024, στον οποίον εστρίασε η Ημερίδα, αναμένεται να περιλαμβάνει αριθμό έργων σε χώρες και τομείς αυξημένου ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, προβλέπονται έργα υποδομών:

 • Ύδρευσης (για αστική και αγροτική χρήση) και αποχέτευσης
 • Ηλεκτρικής διασύνδεσης
 • Ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Αποθήκευσης προϊόντων
 • Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα)
 • Υποδομές αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Διαχείρισης αποβλήτων
 • Ψηφιοποίησης (οπτικές ίνες, ευρυζωνικές συνδέσεις, ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, κινητή τηλεφωνία, υποδομές δεδομένων)
 • Ανακατασκευής ιστορικών κτηρίων και μνημείων
 • Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Μεταφορών (οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, λιμένες και αξιοποίηση πλωτών ποταμών)
 • Ανάπτυξης, παραγωγής και χρήσης βιώσιμων καυσίμων αεροπλοΐας
 • Παραγωγής φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού 

Περισσότερες πληροφορίες για την Στρατηγική “Global Gateway” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Scroll to Top