Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ, Βρυξέλλες 20 Μαρτίου 2023 – Η Ελλάδα Δεσμεύθηκε να Διαθέσει Ανθρωπιστική Βοήθεια Ύψους 1,6 εκατ. Ευρώ το 2023

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ (EHF 2023) με τη συμμετοχή, από ελληνικής πλευράς, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Στυλιανίδη. Όπως ανακοινώθηκε, η συνεισφορά της χώρας μας για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας το 2023 θα ανέλθει σε περίπου 1,6 εκατ. ευρώ. 

EHF 2023 Stylianides

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός κ. Χρήστος Στυλιανίδης, επισήμανε ότι μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις της εποχής, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κλιματική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ηθική υποχρέωση να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης σταθερής ευρωπαϊκής στρατηγικής και πολιτικών με την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης έκτακτης ανάγκης που να ξεπερνά τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και να δίνει έμφαση στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και του rescEU.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στην προώθηση καινοτόμων, βιώσιμων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανθρωπιστικών προκλήσεων,  που ολοένα και αυξάνονται.

Συγκέντρωσε περισσότερους από 2000 συμμετέχοντες από κράτη μέλη της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, ανθρωπιστικούς εταίρους, τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερόμενους και έδωσε την ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν προγραμματισμένη ανθρωπιστική χρηματοδότηση ύψους 8,4 δις ευρώ για το 2023, ως απτή έκφραση παγκόσμιας αλληλεγγύης και του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην ανθρωπιστική δράση.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών «Μαζί για τους ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία».

Η ομιλία του κ. Χρήστου Στυλιανίδη είναι διαθέσιμη εδώ.

Scroll to Top