Διάλογος Αραβικών Χωρών-DAC/ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη, 15 Σεπτεμβρίου 2022, Βρυξέλλες

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής κ. Αθανάσιος Ζωντανός, θα συμμετέχει στη Διάσκεψη«Διάλογο Αραβικών χωρών-DAC/ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη 2022». Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, όπου θαφιλοξενηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διάσκεψη, η οποία συγκαλείται από την Αραβική Συντονιστική Ομάδα (Arab Co-ordination Group-ACG) και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC) του ΟΟΣΑ, θα επικεντρωθεί στις μεθόδους χρηματοδότησης των παγκόσμιων κρίσεων καθώς και στον προσδιορισμό τρόπων συνεργασίας και συντονισμού στην κλιματική αλλαγή και στην πράσινη μετάβαση.

Τη Διάσκεψη θα προεδρεύσουν από κοινού ο κ. Bader M. Alsaad, Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του συμβουλίου του Αραβικού Ταμείου για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη (AFESD) και Πρόεδρος της Αραβικής Συντονιστικής Ομάδας (ACG),μαζί με την Πρόεδρο τηςDAC/ΟΟΣΑ, κα Susanna Moorehead.

Η Αραβική Συντονιστική Ομάδα και η DAC πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις για διερεύνηση δυνατοτήτων συντονισμού παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Οι Διάλογοι είναι σημαντικοί καθώς οι αραβικές χώρες διοχετεύον μεγάλα ποσά Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας. Τα προηγούμενα χρόνια οι Διασκέψεις Αραβικών Χωρών-DAC/OOΣΑ πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις: Κουβέιτ (2009), Βιέννη (2010), Λονδίνο (2011), Κουβέιτ (2014), Παρίσι (2015), Βιέννη (2016), Βέρνη (2017), Κουβέιτ (2019) και διαδικτυακά το 2021.

Scroll to Top