Άτυπη Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας της ΕΕ (Μαδρίτη, 12-13.12.2023)

Πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη (12-13.12.2023), η εξαμηνιαία άτυπη συνάντηση Γενικών Διευθυντών αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, στην οποία η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ζ΄ Γενικό Διευθυντή, κ. Αλέξανδρο Διακόπουλο.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους θεματικούς άξονες, ήτοι:

(α) προκλήσεις και προοπτικές υλοποίησης της στρατηγικής «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) της ΕΕ, από γεωγραφική και τομεακή άποψη, αλλά και από πλευράς πρακτικών πτυχών υλοποίησης της στρατηγικής, με σημαντικό ρόλο για τις κατά τόπο Αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες-εταίρους,  

(β) εφαρμογή της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» (Team Europe) στην υποσαχάρια Αφρική και ειδικότερα στο εύθραυστο περιβάλλον της περιοχής Σαχέλ, με κοινή συνισταμένη παρεμβάσεων την σημασία διατήρησης, από την ΕΕ, πνεύματος αλληλεγγύης με τοπικούς πληθυσμούς και

(γ) ανταπόκριση ΕΕ και κρατών-μελών, από αναπτυξιακή σκοπιά, στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και στις ανάγκες που προκύπτουν ως προς την μελλοντική ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς και στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. 

Επιπλέον, κατά την διάρκεια γεύματος εργασίας, συζητήθηκαν οι σημαντικότερες προκλήσεις και πιθανές θεματικές προτεραιότητες της 4ης Διάσκεψης Κορυφής για την Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 2025 (FfD Summit 2025).

Scroll to Top