Έκθεση Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης (ESPAS): Οι παγκόσμιες τάσεις έως το 2030 – Προκλήσεις και Επιλογές για την Ευρώπη

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης (ESPAS): «Οι παγκόσμιες τάσεις έως το 2030 – Προκλήσεις και Επιλογές για την Ευρώπη» (έκδοση 2019), αποτελεί συνεισφορά στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων με χρονικό ορίζοντα το 2030. Δεν πρόκειται για μια γενική έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά  για μια ανάλυση των […]

Έκθεση Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης (ESPAS): Οι παγκόσμιες τάσεις έως το 2030 – Προκλήσεις και Επιλογές για την Ευρώπη Read More »