Συνάντηση Συντονισμού Ελληνικών Φορέων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, 30 Ιανουαρίου 2023

Το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε Συνάντηση Συντονισμού Ελληνικών Φορέων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023. Κατά την συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ και από τις Διπλωματικές Αρχές μας στην Ουκρανία, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, τους τομείς προτεραιότητας της ανοικοδόμησης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ασφάλισης για τους διεθνείς δρώντες.

Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται τόσο από την υψηλού επιπέδου συμμετοχή εκπρόσωπων Υπουργείων, οργανισμών, κλαδικών συνδέσμων και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας μας, όσο και από το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι συμμετέχοντες, και δη οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, κατά την συζήτηση που ακολούθησε τις τοποθετήσεις.

Η ημερησία διάταξη της Συνάντησης είναι διαθέσιμη εδώ

Η Συντονιστική Συνάντηση βιντεοσκοπήθηκε και είναι προσβάσιμη εδώ (με την χρήση του κωδικού jMypkX6x)

Συνοπτική καταγραφή των πορισμάτων της συνάντησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Scroll to Top