Συνάντηση Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου για Ενδιάμεση Αξιολόγηση της Υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Μπάνια Λούκα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 4-5 Μαΐου 2023)

Στις 4-5 Μαΐου 2023, διεξήχθη στη Μπάνια Λούκα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης  Συνάντηση Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (υπό την τρέχουσα προεδρία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 2022/2023) για ενδιάμεση αξιολόγηση  της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Τη συνάντηση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Bοσνίας και Ερζεγοβίνης κ. Emledin Konakovic, η Πρόεδρος (Chairwoman) Βοσνίας και Ερζεγοβίνης κα Zelika Cjivanovic, ο Πρέσβης και επικεφαλής της Μόνιμης Γραμματείας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου στην Αγκώνα κ. Fabio Pigliapoco, ο εκπρόσωπος του “Regional Cooperation Council” (RCC) της Διαδικασίας Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης (SEECP) κ. Amer Kapetanovićκ.ά..

Ακολούθησε αμέσως μετά συζήτηση υπό μορφή πάνελ εμπειρογνωμόνων για λύσεις και προκλήσεις ως προς περαιτέρω προώθηση των ΣΒΑ. Εν συνεχεία, εκπρόσωποι Κρατών Μελών ΠΑΙ πραγματοποίησαν παρουσιάσεις των εθνικών (σε επίπεδο κεντρικής Κυβέρνησης) και τοπικών (σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών) προσπαθειών τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον κ. Λουκιανό Κλιντ, Εμπειρογνώμονα, HELLENIC AID, ο οποίος αναφέρθηκε σε επιτεύγματα χώρας μας σε συνέχεια των αλλεπάλληλων κρίσεων (ενδεικτικά σε αύξηση αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση επιπέδων φτώχειας και ανεργίας, μείωση θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων, αύξηση ποσοστού γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις κ.λπ.), καθώς και σε εθνική πρωτοβουλία για νήσους “GR-eco” (Χάλκη, Αστυπάλαια, Τήλο).

Σε τοπικό επίπεδο, υπογράμμισε την εστίαση των σχετικών προσπαθειών ελληνικών Δήμων στην ψηφιοποίηση, τη θεσμική μεταρρύθμιση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, σκιαγράφησε κύριους άξονες (οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό) του “Voluntary Local Review” (2020) του Δήμου Σκιάθου και παρουσίασε υλοποιηθέντα έργα για «έξυπνες» πόλεις (“smart” cities) σε Πάτρα (πόλη αδελφοποιημένη με Μπάνια Λούκα), Ιωάννινα και Κόνιτσα.

Scroll to Top