Πρώτη Συνάντηση Yψηλού Eπιπέδου των Παγκόσμιων Δωρητών της DAC/OOΣΑ, 15 Φεβρουαρίου 2023, Παρίσι

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023 η πρώτη Συνάντηση Yψηλού Eπιπέδου των Παγκόσμιων Δωρητών της DAC/ΟΟΣΑ με θέμα “Sharing Knowledge and Working to Put the Sustainable Development Goals (SDGs) Back on Track”. Στη συνάντηση συμμετείχε μεγάλος αριθμός υψηλών εκπροσώπων των Υπουργείων Εξωτερικών, των φορέων αναπτυξιακής συνεργασίας, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πολυμερών οργανισμών. Στην Συνάντηση η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από την Διευθύντρια της Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κα Ελένη Νικολαΐδου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της συνάντησης είναι διαθέσιμες εδώ.

Scroll to Top