Προσωρινά Στοιχεία της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance- ODΑ) των Κρατών Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee-DAC) του ΟΟΣΑ

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee-DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 10 Απριλίου 2019 τα προσωρινά στοιχεία που αφορούν στην παροχή της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance- ODΑ) των κρατών μελών της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καθαρή Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) της Ελλάδας το έτος 2018 ανήλθε στα 282 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός (ΑΕΕ) της. Η διμερής βοήθεια ανήλθε στο ποσό των 30 εκ. δολ. ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 21 εκ. δολ. ΗΠΑ αφορούν δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας (in-donor refugee costs). Η πολυμερής βοήθεια ανήλθε στο ποσό των 252 εκ δολ. ΗΠΑ. Η συνολική Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια σημείωσε μείωση κατά 15,8% σε σχέση με το 2017 (314 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσοστό 0,16% του ΑΕΕ, εκ των οποίων 85 εκ. διατέθηκαν ως διμερής και τα 229 εκ. ως πολυμερής βοήθεια) και αυτό εν πολλοίς οφείλεται στη μείωση των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας (in-donor refugee costs), οι οποίες το 2017 ανήλθαν στα 68 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Το 2018, η καθαρή Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια των χωρών-μελών της DAC /ΟΟΣΑ ανήλθε στο ποσό των 149,3 δις. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 2,7%, σε πραγματικούς όρους, σε σχέση με το 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός επικράτειας δωρητριών χωρών (in-donor refugee costs) σε πολλές χώρες-μέλη της DAC.

Ο αριθμός των προσφύγων που εισέρχονται στην Ευρώπη μειώθηκε από σε σχέση με το 2015 και το 2016. Οι χώρες-μέλη της DAC δήλωσαν ως δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός της επικράτειάς τους το ποσό των 10,6 δις. δολ. ΗΠΑ για  το 2018, σημειώνοντας πτώση κατά 28,4%, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με το 2017. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν το 7,1% της συνολικής ΕΑΒ σε σύγκριση με το 9,6% για το 2017 και 11,0% για το 2016. Για τις εξής επτά χώρες οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% της συνολικής ΕΑΒ τους: Ισλανδία (26,3%), Ιταλία (23%), Γερμανία (15,7%), Βέλγιο (11,1%), Καναδάς (11%), Ισπανία (10,5%) και Ολλανδία (10,1%).

Οι καθαρές ροές ΕΑΒ για διμερή έργα, προγράμματα και τεχνική βοήθεια το 2018 αυξήθηκαν κατά 1,3%, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με το 2017. Οι συνεισφορές σε πολυμερείς οργανισμούς, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ΕΑΒ, παρέμειναν σταθερές. Η ανθρωπιστική βοήθεια ανήλθε στα 15,3 δις. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση κατά 8%, σε πραγματικούς όρους.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, η καθαρή διμερής βοήθεια προς την Αφρική ανήλθε στα 29,7 δις. δολ. ΗΠΑ ( εκ των οποίων τα 25,9 δις. δολ. ΗΠΑ δόθηκαν στην υποσαχάρια Αφρική), σημειώνοντας πτώση κατά 4% σε σύγκριση με το 2017. Η  καθαρή διμερής βοήθεια προς χώρες χαμηλού εισοδήματος ανήλθαν στα 24 δις. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση κατά  6% σε σχέση με το 2017. Η αντίστοιχη βοήθεια προς τις χώρες με χαμηλότερο μεσαίο εισόδημα ανήλθαν στα 21 δις. δολ. ΗΠΑ και προς τις χώρες με υψηλό μεσαίο στα 10 δις. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση κατά 11% και 19% αντίστοιχα. Η καθαρή ΕΑΒ προς τις χώρες υψηλού εισοδήματος ανήλθε στα 158 εκ. δολ. ΗΠΑ. Η καθαρή ΕΑΒ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ανήλθε στα 27,6 δις. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση κατά 2,7% σε πραγματικούς όρους.

Η καθαρή ΕΑΒ αυξήθηκε σε δεκαεπτά χώρες , με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στη Νέα Ζηλανδία (25,6%), την Ουγγαρία (20,7%) και την Ισλανδία (17,4%). Αντιθέτως, μειώθηκε σε δώδεκα χώρες , με τις μεγαλύτερες μειώσεις να σημειώνονται στην Ιταλία (-21,3%), την Πορτογαλία (-15,6%),  τη Φινλανδία (-14,6%), την Ελλάδα (-14,5%) και την Ιαπωνία (-13,4%). Στις περισσότερες περιπτώσεις η πτώση οφείλεται στη μείωση δαπανών υπέρ προσφύγων εντός επικράτειας δωρητριών χωρών.

Μεγαλύτερος δωρητής το 2018 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (33,7 δις δολ. ΗΠΑ) και ακολουθούν η Γερμανία (25,9 δις δολ. ΗΠΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο (19,5 δις δολ. ΗΠΑ ) η Γαλλία (12,5 δις δολ. ΗΠΑ) και η Ιαπωνία (10 δις δολ. ΗΠΑ).

Οι ακόλουθες χώρες πέτυχαν ή και υπερέβησαν τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια ως ποσοστό 0,7% του ΑΕΕ τους: Σουηδία (1,04%), Λουξεμβούργο (0,98%), Δανία (0,72%) και Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%).

Η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια των είκοσι χωρών-μελών της DAC, που είναι και κ-μ της ΕΕ, ανήλθε στο ποσό των 87,4 δις δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση κατά 1,2% σε πραγματικούς όρους, σε σχέση με το 2017.

Πολλές δωρήτριες χώρες, μη-μέλη DAC, έχουν μακροχρόνια παράδοση στην αναπτυξιακή συνεργασία. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2018, τόσο η Τουρκία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπερέβησαν τον στόχο του 0,7% ως ποσοστό του ΑΕΕ τους, με 1,10 % και 0,95% αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.oecd.org/development/development-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.htm 

1) Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ισλανδία Ιρλανδία, Κορέα, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.
 2) Αυστρία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και ΗΠΑ.

Scroll to Top