Επίσκεψη Υπουργού Υγείας του Κοσόβου Δρ. Rifat Latifi στην Αθήνα 20-22 Σεπτεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 21.09.2022, στο Υπουργείο Υγείας συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υγείας, κ. Α. Πλεύρη με τον Υπουργό Υγείας του Κοσόβου*, Dr. Rιfat Latifi, κατόπιν ελληνικής πρόσκλησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Δρ. Α. Γκάγκα, η Υφυπουργός Υγείας, κας Ζ. Ράπτη και η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κα Ε. Νικολαΐδου και από πλευράς Κοσόβου ο Επικεφαλής και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής του Γραφείου Συμφερόντων του Κοσόβου στην Αθήνα κ. F. Gllareva και κ. T. Dalifi αντίστοιχα, ο κ. M. Sadiku, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης του Υπουργείου Υγείας του Κοσόβου και η κα L. Bekaj, Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας.

Τα θέματα της συζήτησης στον τομέα της υγείας επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες πιθανής μελλοντικής συνεργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή επιστημονικής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ επιστημόνων ιατρών για την αμοιβαία εκπαίδευση αυτών στον ιατρικό τομέα, καθώς αναγνωρίζεται εκ των δυο πλευρών το υψηλό επίπεδο γνώσης που παρέχεται από Έλληνες ιατρούς στην Ελλάδα και οι αμοιβαίες εκπαιδευτικές δυνατότητες από τις οποίες μπορούν και οι δυο πλευρές να επωφεληθούν.

Ειδικότερα, η Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ανέλυσε τις προσπάθειες που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας στους τομείς της βελτίωσης και ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της Ψυχικής Υγείας με συγκεκριμένες δράσεις όπως της τηλεϊατρικής, Εθνικά Σχέδια Δράσεων, τροποποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και συμμετοχή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι με γνώμονα την άριστη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυο Υπουργοί αναγνώρισαν ότι και οι δυο πλευρές αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα στον τομέα της υγείας και συμφώνησαν ότι η από κοινού συνεργασία και αντιμετώπισή τους θα είναι προς όφελος της υγείας των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της επίσκεψης του Δρ. Latifi στην Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου – 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας με συνοδεία της Υφυπουργού Υγείας κας Ράπτη, στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» με συνοδεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Δρ. Γκάγκα.


* Η ονομασία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Scroll to Top