Ενδιάμεση Επιθεώρηση (Mid-Term Review) του ελληνικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, 28 Νοεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, η Ενδιάμεση Επιθεώρηση (Mid-Term Review) του ελληνικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ. Η Ενδιάμεση Επιθεώρηση εξετάζει την πρόοδο της χώρας ως προς την υλοποίηση των Συστάσεων της 4ης Επιθεώρησης της DAC (Peer Review) του ελληνικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσίασε το σύστημα αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας, κυρίως τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις πρόσφατες πρωτοβουλίες καθώς και την ανταπόκριση στις συστάσεις της DAC. Σε συνέχεια της Ενδιάμεσης Επιθεώρησης, η DAC θα εκδώσει Συστάσεις για το ελληνικό σύστημα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς τους.

Η περιοδική αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων αναπτυξιακής βοήθειας των μελών είναι μια κομβική αρμοδιότητα της DAC και προσφέρει σημαντικά οφέλη για την βελτίωση της παροχής βοήθειας προς στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και τον συντονισμό και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και την ίδιας της DAC.

Scroll to Top