Έκθεση Ηνωμένων Εθνών: Περιφερειακή Επισκόπηση για την Επισιτιστική και Διατροφική Ασφάλεια στην Αφρική 2018

Κοινή Έκθεση της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των ΗΕ  για την Αφρική και της Οικονομικής Επιτροπής για την Αφρική (ECA) των ΗΕ.

Ο υποσιτισμός στην Αφρική, μετά από πολλά χρόνια πτωτικής πορείας, αυξάνεται εκ νέου, υπονομεύοντας έτσι τις προσπάθειες για την εξάλειψή του, στο πλαίσιο της επίτευξης των Στόχων του Μαλάμπο 2025 και της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και κυρίως του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ 2 «Μηδενική Πείνα». Από το σύνολο των 257 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποσιτίζονται στην Aφρικανική ήπειρο, τα 237 εκ. βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική και τα 20 εκ. στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με την εν λόγω ετήσια Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύεται ότι, σε σύγκριση με το 2015, ο αριθμός των υποσιτιζόμενων ατόμων αυξήθηκε κατά 34,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων 32,6 στην υποσαχάρια Αφρική και 1,9 στη Βόρεια Αφρική.

Βασικά στοιχεία και αριθμοί:
•    Αριθμός υποσιτιζόμενων στην Αφρική: 257 εκ. (ή 1 στους 5)
•    Καχεκτικά παιδιά (χαμηλό ύψος για την ηλικία τους) ηλικίας κάτω των 5 ετών: 59 εκ. (30,3 %)
•    Εξασθενημένα παιδιά (χαμηλό βάρος για το ύψος τους) ηλικίας κάτω των 5 ετών: 13,8 εκ. (7,1 %)
•    Ποσοστό γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία που προσβλήθηκαν από αναιμία: 38%
•    Ποσοστό βρεφών ηλικίας κάτω των 6 μηνών που τρέφονταν αποκλειστικά με θηλασμό: 43,5%
•    Ποσοστό ενηλίκων που είναι παχύσαρκοι: 11,8%

Η Έκθεση καταδεικνύει την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες προς όφελος της επίτευξης του ΣΒΑ 2 και των λοιπών παγκόσμιων στόχων που αφορούν στη διατροφή, εν μέσω άλλων σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ήπειρος, όπως η απασχόληση των νέων και η κλιματική αλλαγή.

Στην Έκθεση διαφαίνονται οι σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα της γεωργίας, στο πλαίσιο του αναπτυσσόμενου ενδο-αφρικανικού εμπορίου, με την αξιοποίηση των αναπτυξιακών εμβασμάτων και την επένδυση στους νέους. Τα εμβάσματα από τη διεθνή και εσωτερική μετανάστευση παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας και της πείνας, καθώς και στην τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων. Τα διεθνή εμβάσματα ανέρχονται σε περίπου 70 δισ. δολ. ΗΠΑ, περίπου το 3% του ΑΕΠ της Αφρικής, και παρέχουν μια ευκαιρία εθνικής ανάπτυξης την οποία οφείλουν οι κυβερνήσεις να ενισχύσουν.

Η υπογραφή της συμφωνίας «Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελευθέρων Εμπορικών Συναλλαγών» (AfCFTA) παρέχει μια ευκαιρία για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της αύξησης του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου γεωργικών προϊόντων.

 Αν και οι ενδο-αφρικανικές αγροτικές εξαγωγές αυξήθηκαν από 2 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2000 σε 13,7 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2013, παραμένουν σχετικά περιορισμένες και συχνά ανεπίσημες.

Η Έκθεση υπογραμμίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου τροφίμων ελλοχεύει κινδύνους για την ευημερία των καταναλωτών και των παραγωγών και οι κυβερνήσεις πρέπει μάλλον να αποφεύγουν την άσκηση εμπορικής πολιτικής για πολλαπλούς σκοπούς, αλλά να συνδυάζουν τις εμπορικές μεταρρυθμίσεις με πρόσθετα μέτρα/εργαλεία, όπως δημιουργία δικτύων ασφαλείας και προγράμματα μείωσης κινδύνων, για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και των στόχων που αφορούν στον τομέα της διατροφής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fao.org/3/CA2710EN/ca2710en.pdf

Scroll to Top