Διαγραφή 358 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας προέβην στη διαγραφή 358 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από το Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που τηρείται στη ΥΔΑΣ 4 Διεύθυνση λόγω αδράνειας.

Scroll to Top