Συνέδριο για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αθήνα – 15 Φεβρουαρίου 2024

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά μεταπολεμικά εγχειρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με κοινή εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ηνωμένων Εθνών και της ουκρανικής Κυβέρνησης, το κόστος ανοικοδόμησης αναμένεται να ανέλθει σε 411 δισ. δολ. ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις στέρεες βάσεις των διμερών σχέσεων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνέδριο για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αθήνα – 15 Φεβρουαρίου 2024.