Author name: nedafall

Στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου σχετικά με τη Σύσταση της DAC/ΟΟΣΑ για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια (2 Φεβρουαρίου 2021)

Η Στρογγυλή Τράπεζα (roundtable) Υψηλού Επιπέδου σχετικά με τη σύσταση της DAC για τον τερματισμό της σεξουαλική εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, διεξήχθη στις 2 Φεβρουαρίου 2021 και συγκέντρωσε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες και 25 ομιλητές υψηλού επιπέδου από όλη τη διεθνή κοινότητα. Οι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους …

Στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου σχετικά με τη Σύσταση της DAC/ΟΟΣΑ για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια (2 Φεβρουαρίου 2021) Διαβάστε Περισσότερα »

Κατάλογος Αποδεκτριών Χωρών Αναπτυξιακής Βοήθειας (αναθεώρηση 2020)

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) αναθεωρεί τον κατάλογο αποδεκτριών χωρών αναπτυξιακής βοήθειας κάθε τρία χρόνια. Οι χώρες, οι οποίες έχουν υπερβεί το όριο υψηλού εισοδήματος για τρία συνεχόμενα έτη κατά τη στιγμή της αναθεώρησης αφαιρούνται. Ο κατάλογος της DAC κατατάσσει τις χώρες και περιοχές σε κατηγορίες. Οι Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα …

Κατάλογος Αποδεκτριών Χωρών Αναπτυξιακής Βοήθειας (αναθεώρηση 2020) Διαβάστε Περισσότερα »

Έκθεση Αναπτυξιακής συνεργασίας 2020: Μαθαίνοντας από τις κρίσεις, οικοδομώντας ανθεκτικότητα

Οι καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας (COVID-19) στις αναπτυσσόμενες χώρες δοκιμάζουν τα όρια, την ευφυΐα και την ευελιξία της αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν καλές πρακτικές. Η παρούσα 58η έκδοση της Έκθεσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας συγκεντρώνει πληροφορίες από κυβερνήσεις, μέλη του ΟΟΣΑ, εμπειρογνώμονες και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια αλληλεγγύη …

Έκθεση Αναπτυξιακής συνεργασίας 2020: Μαθαίνοντας από τις κρίσεις, οικοδομώντας ανθεκτικότητα Διαβάστε Περισσότερα »

Σχέδιο Δράσης της EE για Θέματα Φύλου ΙΙI – θέτοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο ισότητας

Παρά την σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα δεν βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του στόχου της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το έτος 2030. Επιπλέον, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 επηρεάζουν …

Σχέδιο Δράσης της EE για Θέματα Φύλου ΙΙI – θέτοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο ισότητας Διαβάστε Περισσότερα »

Έκδοση ΟΟΣΑ: Πολυμερής Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση 2020

Πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030, το πολυμερές αναπτυξιακό σύστημα βρίσκεται, όσο ποτέ άλλοτε, υπό πίεση. Η κρίση της COVID-19 επανέφερε στο προσκήνιο τον κρίσιμο ρόλο των πολυμερών οργανισμών στην αντιμετώπιση της επαπειλούμενης τριπλής κρίσης (υγειονομικής, οικονομικής, ανθρωπιστικής) στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παγκόσμια διάσταση του ιού αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση εθνών και ανθρώπων, αποδεικνύοντας …

Έκδοση ΟΟΣΑ: Πολυμερής Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση 2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) της DAC/ΟΟΣΑ 2020

Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) αποτελεί μια επίσημη, υπουργικού επιπέδου συνάντηση των μελών και των παρατηρητών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) για την προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας σε σημαντικά θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) 2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιασκέψεων, στις 9 και 10 Νοεμβρίου και η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή ΥΔΑΣ, …

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) της DAC/ΟΟΣΑ 2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Έκδοση Eurostat 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Έκθεση Παρακολούθησης της Προόδου προς την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο Πλαίσιο της ΕΕ

Η παρούσα έκδοση της Eurostat αποτελεί την τέταρτη έκθεση παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ. Βασίζεται σε ένα σύνολο περίπου 100 δεικτών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολιτική τους συνάφεια υπό το πρίσμα της ΕΕ, καθώς και τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη χωρών, την ανανέωση των δεδομένων και την …

Έκδοση Eurostat 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Έκθεση Παρακολούθησης της Προόδου προς την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο Πλαίσιο της ΕΕ Διαβάστε Περισσότερα »

Έκδοση ΟΟΣΑ: Προφίλ της Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2020

Βασικές τάσεις περιόδου 2018-2019 1. Η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΚΑΒ) συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά όχι αρκετά γρήγορα προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις Τα προσωρινά στοιχεία για το 2019 δείχνουν συνολική ΚΑΒ ύψους 169,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, προερχόμενη τόσο από τις χώρες-μέλη της DAC, όσο και από άλλους επίσημους παρόχους. Η συνολική ΚΑΒ των …

Έκδοση ΟΟΣΑ: Προφίλ της Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Οι Αρχές της Καμπάλα για την Αποτελεσματική Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στην Αναπτυξιακή Συνεργασία

Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία» (Global Partnership for Effective Development Co-operation/GPEDC), αναπτύχθηκε μια σειρά Αρχών για τη βελτίωση της ποιότητας της συνεργασίας μεταξύ των αναπτυξιακών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα. Οι Αρχές, είναι σε εθελοντική βάση και αφορούν όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, εγχώριων και διεθνών εταιριών, επιχειρηματικών …

Οι Αρχές της Καμπάλα για την Αποτελεσματική Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στην Αναπτυξιακή Συνεργασία Διαβάστε Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση 2019 για την Εφαρμογή των Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χρηματοδότηση Εξωτερικών Δράσεων το 2018

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις δαπάνες για τη διεθνή ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, την εξωτερική πολιτική και τη διεύρυνση το 2018, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, αλλά και ως πάροχος αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, συνέβαλε στη βελτίωση εκατομμυρίων ζωών σε περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου. …

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση 2019 για την Εφαρμογή των Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χρηματοδότηση Εξωτερικών Δράσεων το 2018 Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top