Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Αρχική arrow ΥΔΑΣ arrow ΥΔΑΣ και εθελοντισμός arrow Τρόποι συνεισφοράς και εθελοντικής έκφρασης

Τρόποι Συνεισφοράς και Εθελοντικής Έκφρασης

Η συμβολή των πολιτών στις δραστηριότητες της ΥΔΑΣ, και ιδιαίτερα στην περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων (πχ. τσουνάμι, που έπληξε τις ακτές της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Αφρικής το 2005)  δύναται, καταρχήν, να λάβει την μορφή συνεισφοράς σε χρήμα (σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς) ή σε είδος (τρόφιμα, φάρμακα, ένδυση, κλινοσκεπάσματα κλπ).

bank_accounts_gr_400


Περαιτέρω, η εθελοντική δράση σε μονιμότερη βάση, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου προσώπου.

Έτσι, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά και την επαγγελματική του ιδιότητα και εμπειρία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ήδη υπάρχουσες ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικά στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή σε ειδικότερους τομείς αυτής (υγεία, περιβάλλον, έργα υποδομών κλπ). Μέσω της συνεργασίας αυτής, μπορεί να αναλάβει εθελοντική δράση στο πλαίσιο ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και προγραμμάτων αναπτυξιακής εκπαίδευσης, συγχρηματοδοτούμενων από την ΥΔΑΣ, εφόσον η εν λόγω ΜΚΟ είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό Ειδικό Μητρώο.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η εκ νέου σύσταση μιας ΜΚΟ, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και η ένωσή τους έχει καταστατικούς σκοπούς συμβατούς με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε αποστολές επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας, που συντονίζει η ΥΔΑΣ, σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών, και απευθύνονται σε χώρες, οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες καταστάσεις.

Εκτός από την εθελοντική συνδρομή σε αποστολές επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα ή δράσεις αναπτυξιακής εκπαίδευσης, που υλοποιεί η ΥΔΑΣ για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, και ιδιαίτερα της νεολαίας, αναφορικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Τέτοιες δράσεις είναι συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, ειδικές προβολές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε αποστολές επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας καθώς και σε δράσεις αναπτυξιακής εκπαίδευσης αποτελεί η εγγραφή του στη Βάση Δεδομένων Εθελοντών. Σκοπός λειτουργίας της βάσης είναι η συστηματική ηλεκτρονική καταχώρηση των ενδιαφερομένων, ανά τομέα επιθυμούμενης εθελοντικής απασχόλησης (ιατρικές και παραϊατρικές, νομικές, οικονομικές, τεχνικές υπηρεσίες, γενικών καθηκόντων κλπ), για την αμεσότερη ανταπόκριση σε μελλοντικές έκτακτες καταστάσεις κρίσεων.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2012
Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0