Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Αρχική arrow ΥΔΑΣ arrow ΥΔΑΣ και εθελοντισμός arrow Κίνητρα για τον εθελοντισμό

Κίνητρα για τον Εθελοντισμό

Η ΥΔΑΣ όχι μόνο ενθαρρύνει αλλά και στηρίζει έμπρακτα κάθε εθελοντική δραστηριότητα εντός του πλαισίου διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές για δωρεές και εισφορές σε χρήμα ή είδος προς ΜΚΟ. Παράλληλα, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς τα υλικά, που εξάγονται από την Ελλάδα ή εισάγονται σε αυτή προκειμένου να επανεξαχθούν, στο πλαίσιο προγράμματος ΜΚΟ για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας (άρθρο 13 Ν. 2731/1999).

Περαιτέρω, είναι δυνατή η χορήγηση ειδικής άδειας στους υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, σε δημοσίους υπαλλήλους, σε γιατρούς και νοσηλευτές του δημοσίου, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά σε προγράμματα, που υλοποιούν ΜΚΟ στο εξωτερικό, ή σε αποστολές. Η άδεια χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της ενδιαφερόμενης ΜΚΟ και σύμφωνης γνώμης της ΥΔΑΣ (άρθρα 14, 16 Ν. 2731/1999). 

Επίσης, προβλέπεται η ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής εξετάσεων φοιτητών ή σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι μέλη ΜΚΟ εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο, και συμμετέχουν εθελοντικά σε αποστολές επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, που συμπίπτουν με περίοδο εξετάσεων. Για την εν λόγω ρύθμιση απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Ιδρύματος, στο οποίο φοιτά ο εθελοντής (άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 2731/1999).

Τέλος, προβλέπεται η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φυσικά πρόσωπα-μέλη ΜΚΟ, σε ΜΚΟ και σε χορηγούς ΜΚΟ, ως αναγνώριση των επιτυχημένων προσπαθειών τους και ως ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς (άρθρο 15 παρ. 2 Ν. 2731/1999). 

Έντυπο αίτησης άδειας εθελοντή βάσει των άρθρων 14 και 16 του Ν. 2731/1999.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2012
Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0