Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission's Humanitarian Aid Office-ECHO)
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

European Commission DG Development
http://ec.europa.eu/development/index_en.htm

EuropeAid Co-Operation Office
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0