Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Σε Διεθνές Επίπεδο

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals-MDG’s)
http://www.un.org/millenniumgoals/

Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (U.N. Development Programme-UNDP)
http://www.undp.org/

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD)
http://www.oecd.org/

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee-DAC)
www.oecd.org/dac

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (U.N. Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs-OCHA)
http://ochaonline.un.org/index.asp

World Food Programme (WFP)
http://www.wfp.org/

Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών (U.N. Volunteers)
http://www.unv.org/

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0