Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Προγράμματα arrow Προγράμματα για τα οποία ζητούνται επιστροφές χρημάτων για μη επιλέξιμες δαπάνες

Προγράμματα για τα οποία ζητούνται επιστροφές χρημάτων για μη επιλέξιμες δαπάνες

Παρατίθεται "Πίνακας επιστροφών ποσού 7.774.244 Ευρώ μη επιλέξιμων δαπανών, ανά πρόγραμμα και ΜΚΟ (2002-2010)." ο οποίος αφορά το έγγραφο ΥΔΑΣ με Α.Π.Φ.: 7510/395/ΑΣ470/35579/ από 26.08.2015, κείμενο οποίου παρατίθεται :

ΘΕΜΑ: Οφειλή σας προς την ΥΔΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι η οφειλή σας προς την ΥΔΑΣ για το πρόγραμμα .......ανέρχεται σε ......ευρώ και σας καλούμε να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Ακαδημίας 3, 8ος όροφος, τηλ. 210 368 2114, 2252) την ....... προκειμένου να λάβετε αναλυτική γνώση του θέματος και να εκθέσετε τις απόψεις σας, προτού προβούμε στις νόμιμες ενέργειες για την επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο του οφειλομένου ποσού.
Σας ενημερώνουμε ότι εν λόγω ποσό αποτελεί το σύνολο των μη επιλέξιμων δαπανών του ανωτέρω προγράμματος για το οποίο είχατε συγχρηματοδοτηθεί από την ΥΔΑΣ και ότι η τελική εκκαθάρισή του θα γίνει μετά την αξιολόγηση της φυσικής υλοποίησης του έργου / δράσης που είχατε αναλάβει.
Διευκρινίζεται ότι το άτομο που θα προσέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να είναι είτε μέλος του Δ.Σ. της ΜΚΟ σας, είτε να έχει επικυρωμένη εξουσιοδότηση από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε στην καταβολή του παραπάνω ποσού, μπορείτε να το πράξετε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, καταθέτοντας το με την παρατήρηση ως αχρεωστήτως καταβληθέν και εν συνεχεία να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας το διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ.

Ο Γενικός Διευθυντής


Νικόλαος Βαμβουνάκης
Πρέσβυς ε.τ.

Σημείωση : Διαδικασία επιστροφής οφειλών

Οφειλές από μη επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να επιστραφούν με την έκδοση τραπεζικής επιταγής υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, και κατάθεση αυτής σε οιαδήποτε ΔΟΥ. Στο Διπλότυπο θα αναγράφεται η αιτιολογία «αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά», ΚΑΕ 3249.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2017
Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0