Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Προγράμματα arrow Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων ΜΚΟ για περίοδο 2000-2010

Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων ΜΚΟ για περίοδο 2000-2010

Παρατίθεται πίνακας με χρηματοδοτήσεις για προγράμματα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής συνεργασίας για περίοδο 2000-2010.

Παρατίθεται κατάλογος των 176 ΜΚΟ που προγράμματά τους συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΥΔΑΣ μεταξύ 2000-2010, με τα στοιχεία των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Ο αύξων αριθμός που αναγράφεται στη 2η στήλη αποτελεί τον αριθμό μητρώου με τον οποίο ενεγράφησαν οι ΜΚΟ που προγράμματά τους συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΥΔΑΣ μεταξύ 2000-2010, στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ και λοιπών Φορέων που τηρείται από την ΥΔΑΣ.

Παρά την προσπάθεια για επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων ΜΚΟ και λοιπών φορέων στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ΥΔΑΣ, ενδέχεται ορισμένα από τα αναγραφόμενα στοιχεία να μην είναι τα τρέχοντα. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ( ΥΔΑΣ 4 - τηλ. 210-368 2143, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: ) προκειμένου να προβούμε στην επικαιροποίηση τους.

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0